Falundafa.org


2. előadás
 

Az égiszemről

Sok csigong mester beszélt már az égiszemről, de a Fának különböző szinteken különböző megjelenési formái vannak. Egy bizonyos szintig művelődött gyakorló csak a szintjének megfelelő dolgokat láthatja, de az ezt a szintet meghaladó igazat nem láthatja, és nem is tudja elhinni, ezért csak azokat a dolgokat tartja helyesnek, amiket a saját szintjén lát. Mielőtt elérné a művelés által a magasabb szinteket, addig a magasabb szintek dolgai számára nem léteznek, és nem is hihetőek. Ezt a művelési szintje határozza meg, és nem emelkedhet a felfogása. Más szóval, ha az égiszem kérdése kerül szóba, az emberek egyszer így, egyszer úgy írják körül, és ezzel teljesen összezavarták, végül pedig senki sem tudja egyértelműen elmagyarázni. Alacsony szinten nem is lehet megmagyarázni az égiszemet. Régebben az égiszem szerkezeti felépítése a titkok titkának számított, ezért nem volt megengedett, hogy tudjanak róla a hétköznapi emberek. Emiatt nem is magyarázta el senki sem eddig a történelemben. Mi azonban nem a múlt elméleteire alapozva fogunk beszélni róla, hanem a modern tudomány és a legegyszerűbb modern nyelv segítségével fogjuk elmagyarázni a lényegét.

Az égiszem, amire célzunk, a szemöldökök közötti hely felett található, ahol össze van kötve a tobozmiriggyel. Ez a fő csatorna. A testen még sok további szem is található. A Tao iskolában azt állítják, hogy minden csiao egy szem. A Tao iskolában az akupunktúra pontokat csiaonak nevezik, míg a kínai orvostudomány akupunktúra pontoknak. A Buddha iskola azt vallja, hogy minden pórus egy szem. Ennek értelmében néhányan képesek a fülükkel vagy a kezeikkel olvasni, a fej hátsó részével, a lábfejjel vagy akár a hassal is – ez mind lehetséges.

Ha az égiszemről beszélünk, először is az emberi hús-vér szemünkről kell néhány szót ejtenünk. Manapság sokan azon a véleményen vannak, hogy ezzel a szempárral világunk minden összetevőjét és minden tárgyát láthatjuk. Ezért alakították ki sokan azt a merev nézetet, hogy csak az igaz, amit ezzel a szemünkkel látunk; amit nem látnak, azt nem is hiszik el. Azt már régebben is megmondták, hogy az ilyen embereknek nem valami jó a megvilágosodási képességük, habár sokan nem tudták megmagyarázni, hogy miért nem jó ezeknek az embereknek a megvilágosodási képessége. „Ha nem látom, nem hiszem.” Ez a kijelentés elég igaznak tűnik, de magasabb szintről nézve nem elfogadható. Minden időtér anyagból tevődik össze, és természetesen a különböző időtereknek különböző anyagi szerkezete van; és a különböző életeknek különböző megjelenési formái vannak.

Mondok nektek egy példát. A buddhizmusban úgy tartják, hogy az emberi társadalom jelenségei mind illúziók, és nem valódiak. Miért illúziók? Reális, konkrét fizikai tárgyakról beszélünk, így ki állíthatja, hogy ezek hamisak? Egy tárgy létezési formája ilyennek néz ki, de a valódi megjelenési formája nem ez. Mindazonáltal szemünk rendelkezik azzal a képességgel, hogy rögzíti a fizikai tárgyakat fizikai dimenziónkban, mégpedig abban az állapotban, amit most látunk. Valójában azonban a tárgyak nem ebben az állapotban vannak, sőt még a mi dimenziónkban sem ilyenek. Például, hogy néz ki egy ember mikroszkóp alatt? Az egész test egy laza képződmény, amely homokhoz hasonló kicsiny molekulákból áll, és ezek mozgásban vannak. Az elektronok köröznek az atommag körül, az egész test izeg-mozog és mozgásban van. A test felülete nem sima és nem is egyenletes. A világegyetem minden tárgyánál ugyanez tapasztalható, az acélnál, a vasnál és a köveknél is: belső molekuláris összetevőjük mind mozgásban van. Nem láthatod teljes formájukat, de valójában nem maradnak mozdulatlanul. Ez az asztal is izeg-mozog, habár szemünk nem látja a teljes igazságot. Szempárunk érzéki csalódást okozhat.

Nem arról van szó, hogy nem láthatjuk a dolgokat mikroszkopikus szinten, vagy hogy az emberek ne rendelkeznének ezzel a képességgel. Az emberek ezzel a képességgel születnek, és képesek is látni dolgokat egy meghatározott mikroszkopikus szinten. De pontosan azért, mert ebben a fizikai dimenzióban ezt a szempárt kaptuk – az embereknek érzéki csalódásuk van, és gátolva vannak abban, hogy lássanak bizonyos dolgokat. Ezért mondták régen, hogy azoknak az embernek, akik nem hiszik el, amit nem látnak, a gyakorlók szemszögéből nézve nem jó a megvilágosodási képességük. Össze vannak zavarodva a hétköznapi emberek csalóka képeitől, és elvesznek a hétköznapi emberek között. A vallás mindig is ezen a véleményen volt, és szerintünk is van benne igazság.

Ez a szempár fizikai dimenziónkban egy bizonyos állapotig képes rögzíteni a dolgokat, ezenkívül nincs is más jelentős képessége. Ha valaki néz valamit, a kép nem közvetlenül a szemben képződik. Mint ahogy a fényképezőgép lencséje, a szem is csak egy eszköz. Ha a távolba fényképezünk, ki kell húzni az objektívet, így működik a szemünk is; ha sötét van, kitágulnak a pupilláink. Ha egy sötét helyen fényképezünk le valamit, akkor a fényrekesz szintén megnagyobbodik, ha nem, akkor a fényképek nem kapnak elég fényt és feketék lesznek. Ha valaki kimegy a szabadba, ahol világos van, akkor nagyon gyorsan összeszűkülnek a pupillái, különben szemei túl sok fényt kapnának, és alig látna valamit. A fényképezőgép is ezen az elven működik, ezért össze kell húzni a fényrekeszt. Csak a tárgy képét tudja rögzíteni, ez csak egy eszköz. Ha valóban látunk valamit vagy valakit vagy látjuk egy tárgy létezési formáját, akkor a képek az agyunkban képződnek. Tehát amit a szemünkön keresztül látunk, az átmegy a látóidegen keresztül az agy hátsó részén található tobozmirigybe, és ezen a helyen vetítődik le, mint kép. Ez azt jelenti, hogy a tobozmirigy „fényképezi le” a dolgokat. A mai orvostudomány is bizonyítja ezt.

Az égiszem felnyitása, amiről szót ejtünk, azt jelenti, hogy a szemöldökök közti csatorna megnyílik, hogy a tobozmirigy közvetlenül lásson kifelé, anélkül hogy látóidegeinket használnánk. Ezt hívják az égiszem felnyitásának. Néhányan talán úgy gondolják: „Ez egyáltalán nem valószerű. Ez a szempár legalább eszközként szolgálhat, és rögzíteni tudja a tárgyak képeit, ami szem nélkül egyszerűen lehetetlen.” Már a modern orvostudomány bonctana is megállapította, hogy a tobozmirigy első fele egy emberi szem teljes szerves felépítésével rendelkezik. De elkorcsosult szemnek tartják, mert a koponyán belül található. Hogy ez egy elkorcsosult szem-e vagy sem, erről a gyakorlók körében megvan a saját véleményünk. A modern orvostudomány azonban már felismerte, hogy az emberi agy közepén egy szem található. A csatorna, melyet fel akarunk nyitni, éppen ehhez a helyhez vezet, és ez pont megegyezik a modern orvostudomány ismereteivel. Ez a szem nem okozhat érzéki csalódást, mint a fizikai szempárunk, mivel látja a dolgok természetét, és azok lényegét is. Egy magas szintű égiszemmel rendelkező ember tehát átlát a dimenziónkon más időterekbe, és olyan jelenségeket is lát, amelyeket a hétköznapi emberek nem láthatnak. Egy alacsony szintű égiszemmel rendelkező ember pedig képes átlátni a falon vagy az emberi testen. Pontosan ez a természetfeletti képessége.

A Buddha iskola a látás öt szintjéről beszél: hús-vér szem, mennyei szem, bölcsesség szem, Fá szem és Buddha szem. Ez az égiszem öt nagy szintje. Minden szint fel van még osztva felső, középső és alsó szintre. A Tao iskola a Fá szem kilencszer kilenc, azaz nyolcvanegy szintjéről beszél. Mindenkinek felnyitjuk az égiszemét, de nem a mennyei szem szintjén vagy az alatt. Hogy miért? Habár itt ülsz és elkezdted magad művelni, végülis még csak most teszed meg az első lépéseket a hétköznapi emberek szintjéről indulva, ami magával vonja, hogy sok emberi ragaszkodásod van, melyeket még nem tudtál elengedni. Ha a mennyei szem szintje alatt nyitnánk fel az égiszemedet, akkor olyan képességeket nyernél, melyeket a hétköznapi emberek természetfeletti képességnek tartanak, mivel átlátnál a falon és az emberi testen is. Ha széles körben mutatnánk meg ezt a természetfeletti képességet, és mindenkinek ezen a szinten nyitnánk fel az égiszemét, akkor a hétköznapi emberek társadalma komolyan meg lenne zavarva, és ez behatóan rombolná a hétköznapi emberek társadalmi helyzetét: az állami titkokat nem lehetne tovább őrizni; teljesen mindegy lenne, hogy valaki fel van-e öltözve vagy sem; kintről láthatnád az embereket a szobájukban; az utcán sétálva megnyerhetnéd a lottó legmagasabb díjait, ha látnád azokat. Ez így nem megy! Gondoljatok bele mindannyian: ha minden embernek a mennyei szem szintjén lenne nyitva az égiszeme, akkor egyáltalán emberi társadalom lenne még az emberi társadalom? Egyáltalán nem megengedett az emberi társadalom formájának komoly rombolása. Ha tényleg felnyitnám az égiszemed ezen a szinten, talán azonnal csigong mesterré válnál. Egyesek már korábban is arról álmodoztak, hogy csigong mesterek lesznek. Ha az égiszemük most hirtelen megnyílna, akár betegeket is tudnának gyógyítani. Nem vezetnélek ezzel tévútra?

Tehát akkor melyik szinten nyitom fel az égiszemed? Közvetlenül a bölcsesség szem szintjén. Ha magasabb szinten lenne felnyitva, akkor nem lenne ehhez megfelelő a xinxinged. Ha alacsonyabb szinten lenne felnyitva, akkor pedig lerombolná a hétköznapi emberek társadalmának állapotát. Ugyan a bölcsesség szem szintjén nem rendelkezel azzal a képességgel, hogy átlátsz a falon és az emberi testen, de láthatod más dimenziók jelenségeit. Milyen előnyei vannak ennek? Megerősíti a bizalmad a gyakorlásban. Ha olyan dolgokat látsz, amelyeket a hétköznapi emberek nem láthatnak, akkor azt fogod gondolni, hogy azok tényleg léteznek. Függetlenül attól, hogy tisztán látsz-e vagy sem, az égiszemed ezen a szinten fog felnyílni, és gyakorlásod szempontjából ez sok előnnyel jár. Az igaz Dáfá gyakorlók ugyanezt az eredményt érhetik el a könyv olvasásakor, ha szigorú elvárásokat állítanak fel xinxingjük emelésével szemben.

Mitől függ az égiszem szintje? Nem fogsz mindent rögtön látni, amint felnyílik az égiszemed. Itt is különböző szintek vannak. Akkor mi határozza meg a szinteket? Ennek három tényezője van: az első tényező az, hogy az ember égiszemének egy belülről kifelé terjedő térrel kell rendelkeznie, és ezt esszenciális csínek nevezzük. Milyen funkciója van? Éppen olyan, mint a televízió képernyője: ha a televíziót fluoreszkáló réteg nélkül kapcsoljuk be, akkor csak egy villanykörte. Csak fénye van, de nem mutat képet. Pontosan a fluoreszkáló réteg miatt tud képeket mutatni. Persze ez a példa nem teljesen találó, hiszen mi közvetlenül látunk dolgokat, míg a televízió egy képernyőn keresztül vetíti a képeket, de úgy körülbelül ez az elképzelés. Az esszenciális csí nagyon értékes, és egy még finomabb anyagból származik, amit a dőből finomítva nyerünk. Rendszerint ez az esszenciális csí minden embernél más, tízezer ember közül talán csak kettő található azonos szinten.

Az égiszem szintje a világegyetemünk Fájának közvetlen megtestesülése. Ez egy természetfeletti dolog, és szorosan összefügg egy ember xinxingjével. Ha egy ember xinxingjének a szintje alacsony, akkor az ember szintje is alacsony. Mivel a xinxingje alacsony, így sok esszenciális csíje már elveszett; de ha egy embernek magas a xinxingje, és a hétköznapi emberek társadalmában már kicsi korától fogva egészen felnőtt koráig nem sokat törődött a népszerűséggel, a gazdagsággal, az emberek közti konfliktusokkal, a személyes érdekekkel és különböző emberi érzelmekkel és vágyakkal, akkor az esszenciális csíjét hozzávetőlegesen jobban meg tudta őrizni. Ezért, ha felnyílik az égiszeme, tisztábban lát. A hat évesnél kisebb gyerekek nagyon tisztán látnak, ha felnyílik az égiszemük. És nagyon könnyű felnyitni az égiszemüket – már egy szóval is azonnal felnyithatóak.

A hétköznapi emberek társadalmának erős áramlásából és a negatív színezetből adódó szennyezések miatt, nagyon sok dolog valójában helytelen, holott a hétköznapi emberek azokat helyesnek tartják. Nem akar mindenki jól élni? A jó élet utáni vágy megsértheti más érdekeit; miközben valaki kielégíti egoista kívánalmait, elveszi mások juttatásait, és ez ahhoz vezethet, hogy zaklat vagy megsebez másokat. Képes versenyezni és veszekedni a személyes érdekeiért a hétköznapi emberek között. Ez nincs a világegyetem tulajdonságai ellen? Ezért nem feltétlenül helyes az, amit az emberek helyesnek tartanak. A felnőttek már a kezdetektől azt tanítják a gyerekeknek, hogy „tanulj meg ravasznak lenni”, hogy a gyerek később talpon maradjon a hétköznapi emberek társadalmában. Világegyetemünk szemszögéből kiindulva maga a szó „ravasz” már eleve helytelen, mivel a természetes utat követjük, és könnyen vesszük személyes érdekeinket. Ő annyira ravasz, és csak a személyes érdekek után vágyik. „Ha bosszantott valaki, menj panaszkodni a tanárához vagy a szüleihez”, „ha pénzt találsz a földön, vedd fel” – így nevelik a gyereket. Ahogy már egész kis kora óta egyre többet és többet átvesz ebből, egyre önzőbb is lesz a hétköznapi emberek társadalmában; magáévá teszi majd mások előnyeit, és dőt fog veszíteni.

A dő egyfajta anyag, és nem foszlik szerte, miután elveszted, hanem átvándorol máshoz. Az esszenciális csí azonban feloszlik. Ha valaki már kis kora óta furfangos, és fontosnak tartja a személyes érdekeit, valamint mindent megtesz a nyereség érdekében, akkor ennek az embernek az égiszeme rendszerint nem működik vagy nem lát vele tisztán a felnyílás után. Persze ez nem azt jelenti, hogy később sem fog működni. Hogy miért? Azért, mert a művelésnél pont az a lényeg, hogy visszatérjünk az eredeti, a való énünkhöz. Ha valaki állandóan gyakorol, akkor képes lesz fokozatosan kiegyenlíteni és visszanyerni a dőt. Ezért kell ügyelni a xinxingre. Az egészet átfogó emelkedésre és a teljes nemesítésre fektetünk hangsúlyt. Ha növekszik a xinxing, akkor minden növekszik vele együtt; ha azonban nem emelkedik a xinxing, akkor az égiszem esszenciális csíjét sem lehet visszanyerni. Ez az alapelv.

A második tényező az, hogyha valakinek a veleszületett alaptermészete jó, akkor az egyedüli gyakorlásnál magától is felnyílhat az égiszeme. Ha felnyílik az égiszem, akkor általában először megijednek az emberek. Miért ijednek meg? Mert rendszerint éjszaka gyakorolnak, mivel akkor csend honol mindenütt. A gyakorlatok végzése közben hirtelen maga előtt lát egy nagy szemet, ami megijeszti. Annyira megijed, hogy nem mer tovább gyakorolni. Milyen szörnyű! Egy nagy pislogó szem néz rád, és teljesen tisztán látható. Következésképpen ezt néhányan démoni szemnek nevezik, mások pedig Buddha szemnek, stb., de valójában ez a te saját szemed. Természetesen a művelés tőled függ, míg a gong átalakulása a mestertől. A gong átalakulásának teljes folyamata nagyon bonyolult, és más dimenziókban is jelen van. A test nemcsak egy további dimenzióban, hanem minden különböző dimenzióban megváltozik. Meg tudod ezt tenni egyedül? Nem tudod. Ezeket a dolgokat a mester rendezi, és ő is viszi véghez őket. Ezért mondják, hogy a művelés tőled függ, míg a gong átalakulása a mestertől. Ugyan kívánhatod és gondolhatsz rá, de a mester az, aki tényleg megteszi ezeket a dolgokat.

Néhányan a gyakorlás során saját maguk nyitják fel az égiszemüket. Azt mondjuk ugyan, hogy ez a te szemed, de nem vagy képes ezt a szemet egyedül kifejleszteni. Néhány embernek van egy mestere, aki mihelyt látja, hogy az égiszeme kinyílt, kialakít neki egy szemet, amit „igazi szem”-nek neveznek. Persze nem mindenkinek van mestere, de talán arra jár egy mester. A Buddha iskolában így tartják: „Mindenhol vannak Buddhák.” Oly sokan vannak, hogy mindenütt jelen vannak. Néhányan így vélekednek: „Már egy méterrel a fejünk felett is vannak Mennyei Halhatatlanok.” Ez azt jelenti, hogy egyszerűen megszámlálhatatlanok. Ha egy éppen arra járó mester látja, hogy nagyon jól gyakorolsz, és hogy az égiszemed is felnyílt, és szükséged van egy szemre, akkor ki fog alakítani neked egyet, ami ugyancsak művelésed eredményének számít. Az emberek megváltásánál nem beszélünk feltételekről és költségekről, ellenszolgáltatásról vagy hírnévről. Sokkal nemesebbek, mint a hétköznapi emberek közti hősök. Mindezt tiszta könyörületességből teszik.

Miután felnyílt az égiszem, előfordulhat, hogy a fény nagyon erősen vakít, és hogy a szemek ingerültek lesznek. Valójában nem a szemeid ingerültek, hanem a tobozmirigy, de úgy érzed, mintha a szemedet ingerelné. Ez azért van, mert még nem rendelkezel ezzel a szemmel. Miután elláttak ezzel a szemmel, nem érzed majd úgy, mintha ingerült lenne a fizikai szemed. Gyakorlóink nagy része érezni és látni fogja ezt a szemet. Mivel ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a világegyetem, nagyon elfogulatlan és kíváncsi. Befelé tekint, hogy megnézze, felnyílt-e már az égiszemed, és hogy lát-e dolgokat. Téged is megnéz belülről. Ilyenkor nyitva van az égiszemed. Miközben rád néz, hirtelen meglátod őt, és megijedsz. Valójában ez a te saját szemed. Attól kezdve ezen a szemen keresztül látsz majd, ha nézel valamit, és e nélkül a szem nélkül egyáltalán nem látsz majd, még ha az égiszemed nyitva is van.

A harmadik tényező az a különbség, ami különböző dimenziókban nyilvánul meg, ha valaki áttöri a szinteket. Ez a szinteket igazán meghatározó kérdés. A dolgok látására a fő csatornán kívül még sok mellék csatornája is van az embernek. A Buddha iskola azt vallja, hogy minden pórus egy szem; a Tao iskolában pedig azt mondták, hogy minden csiao egy szem, vagyis minden akupunktúra pont egy szem. Amit fejtegetnek, természetesen még mindig csak a Fá testbeni* átalakulásának egy formája; a test bármely pontjából láthatunk.

Az általunk említett szintek mindenesetre mások, mint a fent említettek. A fő csatorna mellett még nagyon sok fontos mellék csatorna is létezik különböző helyeken, nevezetesen a két szemöldök felett, a szemhéjak felett és alatt, és a shangen ponton*. Ezek határozzák meg a szintek áttörését. Természetesen, ha egy átlagos művelő ezekkel a különböző helyekkel mind képes látni, akkor már egy nagyon magas szintet ért el. Egyesek a saját fizikai szemükkel is képesek dolgokat látni. Nekik is sikerült ezen szem kiművelése, amely ugyancsak rendelkezik a természetfeletti képességek különböző formáival. De ha valaki ezt a szempárt nem tudja jól használni, akkor mindig csak egy tárgyat fog látni, anélkül hogy látná a másikat. Ez sem fog így működni. Ezért néhányan ezt az oldalt ezzel a szemmel nézik, a másik oldalt pedig a másik szemmel. Ez alatt a szem alatt (a jobb szem) nincs mellék csatorna, mert az közvetlenül a Fával van összefüggésben. Az emberek általában a jobb szemüket használják, ha valami rosszat tesznek, ezért nincs a jobb szem alatt mellék csatorna. Az előzőek különböző fontosabb mellék csatornákra utalnak, amelyek az ember világi Fá művelése során fejlődnek ki.

Ha valaki egy igen magas szintre jut, és túllép a világi Fá művelésén, akkor keletkezik még egy szem, amely egy összetett szemre emlékeztet. Azaz pontosabban, az arc felső részén keletkezik egy nagy szem, belsejében megszámlálhatatlanul sok kis szemmel. Számos nagyon magas szinten levő Megvilágosult oly sok szemet alakított ki magának, hogy azok az egész arc felületét behálózzák. Ezek a szemek mind a nagy szemen keresztül látnak, és mindent látnak, amit akarnak. Egyetlen pillantással átlátnak minden szintet. Manapság a zoológusok és a rovarkutatók tanulmányozzák a legyeket. A legyek szeme nagyon nagy; mikroszkóppal nézve rengeteg kicsi szem van benne, és ezt „összetett szem”-nek hívják. Ez az állapot csak különösen magas szinten jelenik meg. A Tathágata szintjénél sokkal magasabb szinten kell lenni ahhoz, hogy ez lehetővé váljon. A hétköznapi emberek nem láthatják, és az alacsony szinten lévők sem láthatják létezését. Mivel egy másik dimenzióban létezik, csak azt látják, hogy ugyanolyan, mint egy normál ember. Ez megmagyarázza a szintek áttörését, vagyis azt a kérdést, hogy valaki el tud-e érni különböző dimenziókat.

Tulajdonképpen most elmagyaráztam nektek az égiszem felépítését. Külső erővel nyitjuk fel az égiszemed, így valamivel gyorsabb és egyszerűbb. Miközben az égiszemről beszéltem, mindenki érezhette, hogy megfeszült a homloka; az izmok összehúzódtak és befelé fúródtak. Ugye így volt? Igen, így volt. Amíg tényleg teljes szívből tanulod a Fálun Dáfát, mindenki érezni fogja; a külső erő nagyon intenzív a befelé történő fúródás közben. Felszabadítottam azt a különleges energiát, ami kinyitja az égiszemet. Ugyanakkor kiküldöm a Fálunt is, hogy megjavítsa az égiszemed. Miközben az égiszemről beszéltem, mindenkinek felnyitottam az égiszemét, aki a Fálun Dáfát műveli, de nem mindenki lát feltétlenül tisztán, és nem is lát mindenki feltétlenül ezzel a szemmel; ez kifejezetten tőled függ. Nem számít, hogy nem látsz vele, nyugodtan műveld magad tovább. Szinted állandó emelkedésével lassanként elkezdesz majd látni, és homályos látásod egyre jobban kitisztul majd. Ha műveled magad, és elhatároztad, hogy műveled magad, akkor mindent vissza fogsz nyerni, amit elveszítettél.

Elég nehéz az égiszemet saját magadnak felnyitni. Elmagyarázok néhány formát, hogy mi is történik, ha valaki saját maga nyitja fel az égiszemét. Ha például a meditációnál figyeled a homlokodat és az égiszemedet, akkor néhányan érzitek, hogy sötétség van a homlokon belül, és hogy nincs ott semmi. Egy bizonyos idő eltelte után észreveszed, hogy lassanként fehérré válik a homlokon belül. A művelés egy ideje után észreveszed, hogy egyre világosabbá válik a homlokon belül, majd vörösessé. Ekkor kinyílik, mint egy virág a filmekben vagy a televízióban, melyekben a bimbók egy másodperc alatt kinyílnak; ilyen jelenetek fognak előbukkanni. A vöröses felület először sima, majd hirtelen kidomborodik középen, és megállás nélkül forogni kezd. Ha teljesen ki akarod virágoztatni, akkor ehhez még nyolc-tíz év sem elegendő, mert az egész égiszemed el van tömődve.

Néhány embernél az égiszem nincs teljesen eltömődve, sőt, még rendelkezik egy csatornával is, de mivel nem gyakorol, ezért nincs energiája sem. Emiatt az is előfordulhat, hogy a gyakorlásnál hirtelen egy kerek fekete valami keletkezik a szeme előtt. A gyakorlás során ez fehérré válik, majd egyre világosabb lesz. A végén egyre világosabban és világosabban sugárzik, majd vakítani fog egy kicsit. Ekkor egyesek azt mondják: „Láttam a Napot, láttam a Holdat.” Valójában azonban sem a Napot, sem a Holdat nem látták. Hogy mit láttak akkor? Pontosan ezt a csatornát. Néhányan nagyon gyorsan áttörik a szinteket; mihelyst kinyílik az égiszemük, már látnak is vele. Másoknál ez azonban elég nehéz; a gyakorlásnál úgy érzi, hogy kifelé fut a csatorna mentén, ami úgy néz ki, mint egy alagút vagy egy kút. Sőt, alvás közben is úgy érzi, mintha kifelé rohanna. Egyesek úgy érzik, hogy lovagolnak vagy repülnek vagy rohannak vagy egy autóval száguldoznak, de mivel nagyon nehéz az égiszemet magától felnyitni, mindig úgy érzik, mintha soha sem érnének a végére. A Tao iskolában az emberi testet egy kis világegyetemnek tekintik. Gondolj bele, ha ez egy kis világegyetem, akkor a tobozmirigy és a homlok közötti távolság több mint száznyolcezer li*. Ezért érzi mindig úgy, mintha szüntelenül kifelé rohanna, és mintha soha sem érne a végére.

Nagyon is elfogadható az a tény, hogy a Tao iskola az emberi testet a világegyetem kicsinyített másának tekinti. Ez persze nem azt jelenti, hogy hasonló a szervi felépítése a világegyeteméhez, és ez a kijelentés nem is a mi fizikai dimenziónkban létező testformánkra vonatkozik. A kérdésünk csak annyi: „A modern tudomány állása szerint, a mi sejtekből álló fizikai testünknek milyen jellegű a további felépítése még mikroszkopikusabb szinten nézve?” Különböző molekuláris összetevők léteznek. A molekuláknál kisebbek az atomok, a protonok, az atommagok, az elektronok és a kvarkok is. A legkisebb részecske, amivel foglalkoznak, az a neutrínó. Tehát akkor melyek a legkisebb, legapróbb részecskék? Tényleg nagyon nehéz ezt tanulmányozni. Utolsó éveiben ezt mondta Sákjamuni: „Kifelé határtalanul nagy, befelé határtalanul kicsi”*. Mit jelentenek ezek a szavak? A Tathágata szinten a világegyetem olyan hatalmas, hogy nem lehet látni a széleit; ugyanakkor olyan apró, hogy a legkisebb alkotórészek már mind észrevehetetlenek. Ezért mondta: „Kifelé határtalanul nagy, befelé határtalanul kicsi”.

Sákjamuni beszélt még a háromezer világ tanáról is. Azt mondta, hogy világegyetemünkben és galaxisunkban háromezer olyan égitest létezik, melyeken hozzánk, emberekhez hasonló élőlények élnek. Azt is mondta, hogy egy homokszemben háromezer ilyen világ létezik. Egy homokszem olyan, mint egy világegyetem: léteznek benne intelligens emberek, mint mi, valamint égitestek, hegyek és folyók is. Ez nagyon misztikusan hangzik! Gondolj bele: van homok ebben a háromezer világban is? Létezik minden homokszemben további háromezer világ? És azokban a homokszemekben még további háromezer világ? Létezik még ezekben a homokszemekben is újabb háromezer világ? Ezért nem látható a vége a Tathágata szinten.

Az emberi molekuláris sejtek esetében ugyanez a helyzet. Az emberek azt kérdezik, hogy mekkora a világegyetem. Azt mondom nektek, hogy világegyetemünknek is van határa. De még a Tathágata szintről nézve is határtalannak és végtelen nagynak tűnik. A molekuláktól a legapróbb részecskékig mikroszkopikus szinten akkora az emberi test belseje, mint világegyetemünk. Ez talán nagyon hihetetlennek tűnik. Egy emberi lény életének kialakulásakor már létrejöttek páratlan életelemei és esszenciális minősége is, mégpedig egy rendkívül mikroszkopikus szinten. Modern tudományunk és kutatásaink nagyon le vannak maradva. Tudományos-technikai szintünk a világegyetemünk más égitestein élő intelligens élőlényeinek szintjéhez képest elég alacsony. Még csak más dimenziókba sem tudunk belépni, amelyek egy időben és egy helyen találhatóak, miközben a földönkívüliek repülő csészealjai közvetlenül más dimenziókban mozognak. Annak az időtérnek egész más a fogalma, ezért tudnak a repülő csészealjak hirtelen megjelenni és hirtelen eltűnni, és ezt oly gyorsan teszik, hogy emberi ésszel felfoghatatlan.

Amikor az égiszemről beszéltünk, félbehagytuk azt a kérdést, hogy amikor úgy érzed, hogy egy alagútban kifelé rohansz, akkor az olyan, mintha határtalanul végtelen lenne. Néhányan talán más jelenetet látnak, melyben nem úgy érzik, mintha egy alagútból rohannának kifelé, hanem mintha egy végtelen hosszú és széles úton haladnának, és az út két szélénél hegyek, folyók és városok vannak. Talán ez még hihetetlenebbnek tűnik. Még emlékszem arra, amit egy csigong mester mondott: „Az emberi test minden egyes pórusában egy város található, ahol vonatok és autók közlekednek”. Akik ezt hallották, csodálkoztak és hihetetlennek tartották. Mint tudjátok, az anyag mikroszkopikus részecskéi molekulákat, atomokat és protonokat tartalmaznak. Ha tovább vizsgálódsz, és egy pont helyett a mindenkori réteg egész felületét, mint például a molekulák rétegének felületét, az atomok rétegének felületét, a protonok rétegének felületét és az atommagok rétegének felületét láthatod, akkor a különböző dimenziók létezési formáit is látni fogod. Minden tárgy, beleértve az emberi testet is, a világegyetem tereinek szintjével egy időben létezik, és össze van kötve velük. A modern fizikában az anyag részecskéinek kutatásakor csak egyetlen egy részecskét vizsgálnak és bontanak. Az atommag felbontása után kutatják annak alkotórészeit. Ha létezne egy műszer, amellyel az atomok vagy a molekulák minden egyes alkotórészének teljes megtestesülését megfigyelhetnénk, ha látni lehetne ezeket a jelenségeket, akkor át tudnád törni ezt a dimenziót, és láthatnád a más dimenziókban létező valódi jeleneteket. Az emberi test megfelel a külső dimenzióknak, és mindnek ilyen létezési formái vannak.

Ha valaki saját maga nyitja fel az égiszemét, akkor más különböző helyzetek is kialakulhatnak. Eddig főleg a leggyakoribb jelenségekről beszéltünk. Egyesek azt is látják, hogy forog az égiszemük. Azok, akik a Tao iskolában gyakorolnak, gyakran látják, hogy forog valami az égiszemben. Ha a tajcsi lemez hirtelen felnyílik, akkor képeket is fog látni. Az nem úgy van viszont, hogy létezik egy tajcsi a fejedben, hanem a mester ültet be neked egy sor dolgot az elején, ezek közül az egyik a tajcsi. A mester lezárta az égiszemedet. Mire az égiszemed kinyílik, felnyílik a tajcsi is. A mester szándékosan tervezte így, és ez nem olyan valami, ami már eredetileg a fejedben volt.

Azonban akadnak olyanok, akik még mindig az égiszem felnyitására törekednek. Minél többet gyakorolnak ebből az okból kifolyólag, annál kevésbé nyílik fel. Hogy miért? Ők maguk nem is sejtik. A fő ok abban rejlik, hogy nem lehet törekedni az égiszemre; minél jobban akarod, annál kevesebb az esély. Ha erős a törekvési vágy, akkor nemcsak, hogy nem nyílik fel az égiszem, hanem még ki is folyik belőle valami, ami sem fekete, sem fehér, és ez befedi az égiszemedet. Idővel képződik ott egy nagyon nagy mező. Minél több folyik ki, annál több halmozódik fel. Minél kisebb az esély, hogy az égiszem felnyílik, annál jobban fogja akarni, így annál több anyag is fog kifolyni. Végül az egész testet befedi, és egy nagy területen nagyon vastaggá válik. Még ha ennek az embernek fel is nyílik az égiszeme, nem láthat vele semmit, mert pont a saját törekvésével zárta le. Csak akkor tűnik el lassan, ha a későbbiekben nem gondol rá, és ha teljesen lemond erről a ragaszkodásról. Kétségtelen azonban, hogy csak egy nagyon kemény és hosszú művelési folyamat útján hagyja magát eltávolítani. Erre egyáltalán nincs szükség, és sokan ezt nem is tudják. Annak ellenére, hogy mestere megmondta neki, hogy nem szabad az égiszemre törekednie, nem hiszi el, és továbbra is arra törekszik, és ezzel épp az ellenkezőjét éri el.

A távolbalátás természetfeletti képessége

A távolbalátás egy természetfeletti képesség, amely közvetlenül az égiszemmel van összefüggésben. Egyesek azt mondják: „Itt ülök, de látom, hogy mi történik Pekingben vagy az Egyesült Államokban. A Föld másik oldalát is látom.” Néhányan ezt nem értik, és tudományosan nem is lehet megmagyarázni. Hogy lehetséges ez? Egyesek így magyarázzák, mások úgy, de arra nem adnak magyarázatot, hogyan rendelkezhet egy ember ilyen nagy képességgel. Tulajdonképpen ez nem így van. Egy gyakorló, aki a világi Fá szintjén műveli magát, nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Az, amit lát – beleértve a távolbalátási képességet és sok más természetfeletti képességet is – mind csak egy bizonyos dimenzión belül hat. Nem lépik át anyagi világunk határait, rendszerint az egyéni mezőt sem lépik át.

Egy bizonyos dimenzióban testünk rendelkezik egy mezővel, de ez különbözik a dő mezőjétől. Habár nem ugyanabban a dimenzióban vannak, mégis mindkét mezőnek egyforma a terjedelme. Ennek a mezőnek kapcsolata van a világegyetemmel; minden, ami kint a világegyetemben létezik, ugyanúgy itt is megvan – minden visszatükröződik. Ez egyfajta árnyékkép, de nem valódi. Például Földünkön csak egy Amerika és egy Washington van; a mezőjében Amerika és Washington is visszatükröződik, de ezek csak árnyékképek. Az árnyékképek fizikailag is léteznek és egy visszatükröződés eredményei, amelyek a másik oldal változásainak megfelelően változnak maguk is. Tehát a távolbalátás természetfeletti képessége nem más, mint hogy valaki saját mezőjén látja a dolgokat. Ha egy személy túljutott a világi Fá művelésén, akkor nem ilyen módon lát már, hanem közvetlenül, és ennek „Buddha isteni képessége” a neve. Semmi sem hatalmasabb nála.

Hogy működik a távolbalátás természetfeletti képessége a világi Fában? Tüzetesen el fogom nektek magyarázni. Ebben a mezőben az emberek homlokán egy tükör van. A nem gyakorlóknál befelé fordul, a gyakorlók tükre pedig kifelé fordul. Ha megjelenik a távolbalátás természetfeletti képessége, akkor ez ki-be kezd forogni. Mint tudjátok, egy mozifilm huszonnégy képet mutat másodpercenként, hogy így folyamatos mozdulatokat láthassunk; ha kevesebb képet mutat, mint huszonnégyet másodpercenként, akkor ugrálnak a képek. A tükör gyorsabban forog, mint huszonnégyszer másodpercenként, rányomtatja a tükörfelületre a visszaverődő dolgokat, és megfordul, hogy lásd a képeket; majd visszafordul, és kitöröl minden képet. Visszatükröződik és megfordul, majd kitörli a képeket; a tükör állandóan forog, ezért mindig mozgó képeket látsz. Visszatükrözi a dolgokat a saját dimenzionális meződben, és megmutatja azokat neked; megegyeznek azokkal a dolgokkal, amik a hatalmas univerzumban léteznek.

De akkor hogyan láthatóak a dolgok a test mögött? Képes visszatükrözni mindent egy ilyen kicsi tükör a test körül? Mint tudjátok, ha az égiszem a mennyei szem szintjén túl van, és majdnem a bölcsesség szem szintjén található, akkor már közel van ahhoz, hogy átlépje dimenziónkat. Ezen a ponton, ha már majdnem megtörtént a kitörés, megváltozik az égiszem: nem lát többé tárgyakat, sem embereket, sem falakat – minden eltűnik. Az anyagi lét megszűnik létezni. Ez azt jelenti, hogyha közelebbről veszed szemügyre, akkor megállapítod, hogy ebben a bizonyos dimenzióban az emberek nem léteznek többé, csak egy tükör áll meződ területén. Ez a tükör azonban akkora, mint az egész meződ, ezért tud ki-be forogva bárhonnan bármit visszatükrözni. A saját meződön belül mindent meg tud neked mutatni, feltéve, hogy ezek megfelelnek a világegyetemben lévő dolgoknak. Ezt nevezzük a távolbalátás természetfeletti képességének.

Ha azok a tudósok, akik az emberi testet kutatják, tesztelik ezt a természetfeletti képességet, akkor általában túl könnyen kétségbe is vonják. Ennek a következő az oka: például, ha valakit megkérdeznek egy pekingi rokonáról: „Mit csinál a rokona otthon?” – miután megkapta a rokon nevét és az általános információkat, már látja is. Le fogja írni, hogy néz ki a ház, hogyan kell bemenni az ajtón, és hogy van berendezve a szoba. Minden helyes, amit mond. Mit csinál a rokona? Azt mondja, hogy éppen ír. Ellenőrzés végett felhívják a rokont: „Mit csinálsz?” „Éppen eszem”. Nincs ez ellentmondásban azzal, amit ő látott? Ezért vonták korábban kétségbe ezt a természetfeletti képességet. Amit látott, egyáltalán nem volt helytelen. De nem vették figyelembe a körülményeket. Mivel fennáll egy időbeli különbség a között, amit mi „időtérnek” nevezünk, és annak a dimenziónak az ideje között, ahol ez a természetfeletti képesség található, ezért a két dimenzió időfogalma nem azonos. Előtte írt valamit, most pedig eszik – ennyi az időkülönbség. Ezért, ha az emberi testet kutató tudósok a régi hagyományos elméletekből indulnak ki, és a tudományos feltevések szerint kutatnak tovább, akkor ez nem fog sikerülni, még akkor sem, ha közben tízezer év telik is el, mert ez alapjában véve egy olyan dolog, mely túllép a hétköznapi emberek szintjén. Következésképpen az emberiségnek meg kell változtatnia a gondolkodásmódját, és ezeket a dolgokat nem szabad többé így értelmeznie.

A jövendölés természetfeletti képessége

Létezik még egy természetfeletti képesség, amely közvetlenül az égiszemmel van összefüggésben, ez a jövendölés. Jelenleg a társadalomban elterjedt természetfeletti képességek hat típusa köztudott, közéjük tartozik az égiszem, a távolbalátás és a jövendölés is. Mit jelent a jövendölés? Azt jelenti, hogy valaki ismeri egy ember jövőjét és múltját; ha erős ez a képessége, akkor ismeri a társadalom virágzását és romlását is; ha még erősebb, akkor látja az összes kozmikus változást. Ez a jövendölés természetfeletti képessége. Mivel az anyag mozgása egy bizonyos törvényszerűséget követ, ezért minden olyan tárgynak, amely egy speciális dimenzióban van, megvan a saját létezési állapota sok más dimenzióban is. Például, ha egy emberi test megmozdul, akkor a test minden sejtje vele együtt mozog; mikroszkopikusan nézve minden molekula, proton, elektron és a legkisebb alkotórészek is vele mozognak. Mindegyikőjüknek megvan azonban a saját, független létezési formája. A test más dimenziókban található formái is megváltoznak.

Nem azt mondtuk, hogy az anyag nem tűnik el? Egy bizonyos dimenzión belül minden, amit az ember tett vagy egy kézmozdulattal formált, fizikai lét; és minden, amit tesz, egy képet és egy üzenetet fog hátrahagyni. Egy másik dimenzióban nem tűnik el, ott örökre megmarad. Azok az emberek, akik ezekkel a természetfeletti képességekkel rendelkeznek, a múlt jelenségeit nézve tudják, hogy mi történik. Ha a jövőben rendelkezel majd a jövendölés természetfeletti képességével, akkor látni fogod, hogy a mai tanfolyamunk továbbra is létezik. Ezzel párhuzamosan már fennáll ott is. Ha egy ember megszületik, akkor egy speciális dimenzióban – ahol nincs időmeghatározás – már az egész élete [előre] megvan. Sőt, egyeseknek nem is csak egy élete van ott.

Talán néhányan azt gondolhatják: „Vajon szükségszerű még azon fáradoznunk, hogy változtassunk magunkon?” Nem tudják elfogadni. Valójában a személyes fáradozások az élet apró dolgait meg tudják változtatni. Egyes kisebb dolgok hagyják magukat megváltoztatni egyéni fáradozás útján, de éppen emiatt a változásra törekvő fáradozásért kapsz talán karmát. Különben nem lenne kérdéses többé a karma, valamint nem létezne a jó és a rossz cselekedet közti különbség sem. Ha valaki makacsul kitart emellett, akkor kihasznál másokat és rosszat tesz. Tehát ezért a művelés újra és újra megköveteli, hogy az egyén a természetes utat kövesse, mivel egyébként fáradozásod által megsebeznél másokat. Ha valami már eleve nem a te tulajdonod az életed kezdeténél, és egy olyan dolgot szerzel meg, ami a társadalom egy másik tagjának birtokában kellene, hogy legyen, akkor tartozni fogsz ennek az embernek.

Ami a nagyobb dolgokat illeti: a hétköznapi ember nem tud ezeken változtatni. Csak egyetlen úton képes változtatni ezeken. Ha csak rosszat tesz – semmi mást, csak rosszat – akkor meg tudja változtatni az életét. Azonban így a teljes pusztulás előtt áll. Magasabb szintről nézve láthatjuk, hogy az ember halála után annak fő lelke nem hal meg. Hogy miért nem hal meg a fő lelke? Láthatjuk a ravatalozóban is, hogy valójában halott teste nem más, mint az ebben a dimenzióban lévő sejtekből felépülő test. Ebben a dimenzióban a belső szervek és a test különböző szövetei mind szétfoszlanak; míg a más dimenziókban lévő testei, melyek a molekuláknál, atomoknál és protonoknál is apróbb anyagi részecskékből épülnek fel, egyáltalán nem halnak el, más dimenziókban tovább élnek – mikroszkopikus szinten tovább élnek. Azok az emberek, akik minden elképzelhető gaztettet elkövetnek, a sejtek teljes feloszlása előtt állnak, amit a buddhizmusban a test és a lélek teljes megsemmisülésének neveznek.

Van még egy másik módszer is az élet megváltoztatására, és ez az egyetlen módszer: mától kezdve hozzáfog az ember a műveléshez. Hogy miért változik meg valakinek az élete, ha elkezdi magát művelni? Ki tud egy ilyen dolgot könnyen megváltoztatni? Amint egy embernek megszületik az a gondolata, hogy elkezdje művelni magát, ez aranyként ragyog, és megrázkódik a tízirányú világ. A Buddha iskola szerint a tízirányú világ tana határozza meg a világegyetem fogalmát. Egy magasabb szintű élőlény szemében egy ember élete nem csak azért van, hogy ember legyen. Az a nézete ennek a lénynek, hogy az ember a kozmikus dimenziókból származik, és ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a világegyetem; az élet jóságos és három tulajdonságból tevődik össze: Zhen, Shan és Ren. Mégis az élet létrehoz társadalmi kapcsolatokat. Ha társadalmi viszonyok alakulnak ki a közösségben, akkor egyesek romlottá válnak, és így lejjebb süllyednek egy alacsonyabb szintre. Ha már azon a szinten sem tudnak tovább maradni, mivel még romlottabbá váltak, megint egy szinttel lejjebb kerülnek. Egyre lejjebb, lejjebb és lejjebb esnek; addig, amíg végül a hétköznapi emberek szintjére jutnak.

Ezen a szinten tulajdonképpen meg kellene semmisülnie az embernek, de a Nagy Megvilágosult Lények irgalmasságból megalkottak egy olyan mezőt, amely éppen olyan, mint a mi emberi társadalmunk. Ebben a térdimenzióban mindenki kapott egy emberi hús-vér testet és egy szempárt, mellyel csak anyagi világunk tárgyait láthatja. Ez azt jelenti, hogy útvesztőbe esett, nem láthatja a világegyetem igazságát, amit pedig minden más dimenzióban látni lehet. Ebben az útvesztőben, és ilyen feltételek mellett ezt a lehetőséget kapja. Mivel útvesztőben él, ez a legfájdalmasabb. Ezzel a testtel szenvedésre van ítélve. Ha egy ember ebből a dimenzióból vissza akar térni az eredetéhez, a Tao iskola erre azt mondja, hogy akkor művelnie kell magát, hogy visszatérhessen eredeti, igaz lényéhez. Ha teljes szívéből művelni szeretné magát, azaz megjelenik a Buddha természete, akkor ezt a szívet tartják a legértékesebbnek, és segítve lesz. Mivel ez az ember egy ilyen fájdalmas körülményben nem zavarodott össze, és vissza szeretne térni, ezért segítenek neki, feltételek nélkül segítenek neki mindenben. Tehát akkor miért tudunk egy ilyen dolgot megtenni egy művelőnek, de egy hétköznapi embernek nem? Pontosan ezért.

Egy hétköznapi embernek, aki meg akarja gyógyíttatni magát, nem tudunk semmiben sem segíteni. Egy hétköznapi ember csak egy hétköznapi ember. Egy hétköznapi embernek a hétköznapi emberek társadalmi helyzetéhez kell igazodnia. Sokan azt mondják, hogy Buddha megvált minden lényt, és a Buddha iskola minden lény megváltásáról beszél. Elmondom neked, hogy bármilyen buddhista klasszikus művet is megvizsgálhatsz, sehol nem áll az, hogy a hétköznapi emberek betegségeinek eltávolítása minden lény megváltásához tartozik. Pontosan ezt a dolgot zavarták össze a hamis csigong mesterek az elmúlt pár évben. Az igazi csigong mesterek, akik az utat egyengették, egyáltalán nem beszéltek arról, hogy gyógyíts másokat. Csak azt tanították, hogy gyakorolj, hogy meggyógyítsd önmagad, és hogy maradj egészséges. Te egy hétköznapi ember vagy, hogy lennél képes egy-két napi tanulás után gyógyítani? Ez nem mások becsapása? Nem táplálod ezáltal a ragaszkodásodat? Ez a hírnévre, az önérdekre és a természetfeletti képességek emberek előtti mutogatására való törekvés! Ez egyáltalán nem megengedhető. Éppen emiatt, minél erőszakosabban törekszik valaki valamire, annál kevésbé fogja azt elérni. Nem teheted meg, és az sem megengedett, hogy önkényesen tönkre tedd a hétköznapi emberek társadalmi helyzetét.

Világegyetemünknek van egy alapelve, miszerint, ha vissza akarsz térni az eredetedhez, a valódi önmagadhoz, akkor segíteni fognak mások. Nézetük szerint az emberi életnek vissza kell térnie oda, ahonnan jött, és nem szabad a hétköznapi emberek között maradnia. Ha az emberiség megszabadulna a betegségektől, és kényelmes életet élne, akkor nem szeretne senki a mennyországhoz tartozó Halhatatlanná válni, még akkor sem, ha megkérnék erre. Milyen szép is lenne, ha nem lennének betegségek, nehézségek, és mindenki megkapna mindent, amit csak akar! Ez tényleg egy isteni világ lenne. De leestél erre a szintre, mert egyre romlottabb lettél, így nem érezheted magad könnyebben. Az útvesztőben könnyen tesz rosszat az ember, és a buddhizmusban ezt a „karma megtorlás körforgásá”-nak nevezik. Ezért, ha valakinek nehézségei vannak vagy szerencsétlenség éri, akkor rendszerint a karmáját fizeti vissza a karma megtorlás körforgásában. A buddhizmusban úgy tartják, hogy mindenhol vannak Buddhák. Ha egy Buddha legyintene egyet, akkor az egész emberiség megszabadulna a betegségektől; ez garantáltan lehetséges. Akkor ennyi Buddha közül miért nem tette meg ezt még egy sem? Azért, mert a szenvedések pontosan azon okból történnek, hogy az ember gaztetteket követett el a múltban. Ha meggyógyítanád, akkor világegyetemünk alaptörvényét sértenéd meg, s ez azt jelentené, hogyha az ember rosszat tesz, akkor nem kell visszafizetnie a tartozásait. Ez nem megengedett. Ezért hagyja mindenki úgy a hétköznapi emberek társadalmának helyzetét, ahogy van – senki sem zavarja meg. A művelési gyakorlás az egyetlen módja annak, hogy elérd a betegségmentes és jó közérzetet, valamint az igazi megváltást is. Csak akkor állhat fenn minden lény valós megmentése, ha az emberek az igaz tanításokat művelik.

Miért tud sok csigong mester betegséget gyógyítani? Miért beszélnek a gyógyításról? Egyesek talán feltették ezt a kérdést magukban. A legtöbb ilyen csigong mester nem a helyes utat járja. Az megengedett, hogy a művelése során egy igaz csigong mester irgalmasságból és együttérzésből segít valakin, ha látja, hogy minden lény szenved. De ő sem tudja a betegségeket meggyógyítani, csak ideiglenesen tudja elnyomni vagy eltolni azokat egy későbbi időpontra. Most ugyan nem vagy beteg, de később az leszel, mert eltolja a betegséged valamivel későbbre; vagy máshova helyezi át őket, például egy családtagod testébe. A karmádat nem tudja teljesen eltávolítani. A hétköznapi emberek számára nem szabad neki ezt önkényesen megtennie, csak a művelők számára. Így szól az alapelv.

A Buddha iskola mondása: „minden lény megváltása” azt jelenti, hogy magasabb szintre emelnek téged a hétköznapi emberek fájdalmas helyzetéből. Nem fogsz többé szenvedni, hanem megváltatsz – eme szavaknak ez az igaz értelme. Nem beszélt Sákjamuni a nirvána* másik oldaláról? Ez a tulajdonképpeni értelmezése minden lény megváltásának. Ha a hétköznapi emberek között kényelemben élnél sok pénzzel, és olyan sok pénzed lenne, hogy még az ágyad is bankjegyekkel lenne kirakva, és nem kellene elviselned semmiféle szenvedést sem, akkor még ha megkérnének, akkor sem mutatnál érdeklődést aziránt, hogy a mennyországhoz tartozó Halhatatlanná válj. De művelőként megváltoztatható az életed, és csak a művelés útján változtatható meg.

A jövendölés természetfeletti képessége úgy működik, mintha egy kis televízió képernyőjét hordaná valaki a homlokán. Egyeseknél a homlokon van, másoknál a homlok közelében. Vannak, akiknél a homlokon belül található. Néhány ember csukott szemmel is lát dolgokat; de ha erős a képessége, nyitott szemmel is láthat dolgokat. Mások azonban nem láthatják, mert ezek olyan valamik, amik csak az egyén mezőjén léteznek. Tehát ha kifejlődik ez a természetfeletti képesség, akkor kell lennie egy másiknak is, amely hordozóként működik, és amely visszatükrözi a más dimenziókban lévő jelenségeket, hogy ily módon láthatóak legyenek az égiszem által. Egy ember jövőjét és múltját is látja, és nagy pontossággal látja ezeket. Attól függetlenül, hogy milyen pontos a jövendőmondás, a kis dolgokat és azok részleteit nem ismeri fel. De ő egyértelműen és tisztán lát, sőt, az évet is felismeri. A változások részletei mind láthatók, mert amit lát, az az emberek és a tárgyak igazi visszatükröződése különböző dimenziókból.

Amíg mindannyian a Fálun Dáfát művelitek, mindenkinek fel fog nyílni az égiszeme. De a többi természetfeletti képesség, amiről ezután tettünk említést, nem jelenik meg. Szintetek folyamatos emelésével természetesen jelenik majd meg a jövendölés természetfeletti képessége. Ez a helyzet a jövőbeni művelésed során mutatkozik meg, és akkor tudni fogod, hogy mi történik, ha kifejlődik ez a képesség. Ezért magyaráztuk el a Fá ezen törvényeit.

Túllépni az öt elemen és a három birodalmon

Mit jelent „túllépni az öt elemen és a három birodalmon?” Ez egy elég kényes kérdés. Nagyon sok csigong mester beszélt már korábban erről a kérdésről, és elég nagy ellentmondásba keveredtek azokkal, akik nem hittek a csigongban. „Melyik gyakorló lépett túl közületek az öt elemen, melyikőtök nincs többé a három birodalomban?” Egyesek nem is csigong mesterek, hanem saját magukat kiáltották ki annak. Ha nincsenek tisztában ezzel, akkor hallgatniuk kellene, mégis beszélni mernek róla, és ekkor mások elnémítják őket. Ez sok kárt tett a művelés világában, és elég nagy káoszt okozott. Kihasználva ezt [a helyzetet], néhányan megtámadták a csigongot. „Túllépni az öt elemen és a három birodalmon” egy mondás a művelők között. A vallásból ered, és a vallásban is alakult ki. Ezért nem is magyarázhatjuk el ezt a kérdést, anélkül hogy figyelembe ne vennénk a történelmi hátterét, és az akkori helyzetet.

Mit jelent túllépni az öt elemen? Mind a régi kínai fizika, mind a mai fizika is elismeri az öt elemről szóló kínai tanok helyességét. Az igaz, hogy a fém, a fa, a víz, a tűz és a föld öt eleme alkot mindent világegyetemünkben. Ezért beszélünk az öt elem elméletéről. Ha egy ember kitört az öt elemből, akkor az mai nyelven azt jelenti, hogy túljutott anyagi világunkon. Ez elég elképzelhetetlennek hangzik. Gondoljatok bele: a csigong mestereknek gongjuk van. Részt vettem egy vizsgálatban, és sok más csigong mester is alávetette magát ennek a vizsgálatnak, hogy megállapítsák, mennyi energiánk van. A gong fizikai összetevőit már sok mai műszerrel lehet mérni. Azaz, ha létezik egy ilyen mérőműszer, akkor mérhetőek a csigong mester által kibocsájtott részecskék, és gongjának létezése is. A mostani műszerekkel lehet infravörös-sugárzást, UV-sugárzást, ultrahangot, infrahangot, elektromosságot, mágneses erőt, gamma-sugárzást, atomokat és neutronokat mérni. Egy csigong mester rendelkezik mindezekkel az anyagokkal, és vannak más olyan anyagok is, amelyeket a csigong mesterek bocsájtanak ki, de azok mérhetetlenek, mivel nincs megfelelő műszer. Feltéve, hogy létezik megfelelő műszer, mindent meg lehet mérni. Azt is megállapították, hogy azok az anyagok, amelyeket a csigong mesterek leadnak, különösen tartalmasak.

A mágneses mező speciális hatása alatt a csigong mesterek képesek egy erőteljes és nagyon gyönyörű aurát képezni maguk körül. Minél nagyobb valakinek a művelési ereje, annál nagyobb energia mezőt tud képezni. A hétköznapi embereknek is van aurája, csak az nagyon kicsi és gyenge. A nagyenergiájú fizika kutatásában úgy vélik, hogy az energia neutronhoz és atomhoz hasonló részecskékből áll. Sok csigong mesternek vizsgálták már meg a képességeit, beleértve a közismerteket is. Engem is megvizsgáltak, és a leadott gamma-sugarak és a termál neutronok mért értéke 80-170-szerese volt az átlag anyagénak. Ezen a ponton a műszer mutatója elérte a határt, mivel a mutató megállt a maximumnál. Így végül valódi nagysága ismeretlen marad. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy egy ember ilyen erős neutronokkal rendelkezzen! Hogyan tud valaki ilyen erős neutronokat képezni? Ez is bizonyítja, hogy mi csigong mesterek gonggal és energiával is rendelkezünk. Ezt megerősítették tudományos és műszaki körökben is.

Az öt elemen való túljutáshoz szükség van a test és a lélek kettős művelésére. Azoknál az utaknál, ahol nem együttesen művelik a testet és a lelket, és csak a szintet meghatározó gongot növelik, anélkül hogy a testet művelnék – ez a kérdés nem is merül fel, és nem is beszélnek az öt elemen való túllépésről. A test és a lélek kettős művelése által az energia a test minden sejtjében elraktározódik. Egy átlag gyakorló leadott energiáinak magjai nagyon durvák, és azoknak is, akik még csak most kezdik növelni gongjukat, [ezek a magok] hézagosak és sűrűségük sem nagy, ezért csekély az erejük is. Ahogy valakinek elkezd növekedni a szintje, teljesen elképzelhető, hogy energiájának sűrűsége százszor, ezerszer vagy akár százmilliószor nagyobb lesz egy közönséges vízmolekula sűrűségénél. Minél magasabb valakinek a szintje, annál sűrűbb, finomabb eloszlású és erősebb az energiája. Ezen körülmények között az energia a test minden sejtjében elraktározódik, de nemcsak ebben a fizikai dimenziónkban lévő testünk minden sejtjében, hanem a más dimenziókban lévő testünk molekuláit, atomjait, protonjait, elektronjait is megtölti, egészen a legapróbb mikroszkopikus sejtekig. Idővel az ember egész teste megtelítődik ilyen nagyenergiájú anyaggal.

Ennek a nagyenergiájú anyagnak van intelligenciája, és nagyon sokra képes. Ahogy több lesz belőle és sűrűbbé válik, az emberi test minden sejtjét kitölti, és kiszorítja az ember hús-vér sejtjeit – a legkevésbé alkalmasabb sejteket. Amint a sejtek kiszorulnak, nem zajlik többé anyagcsere, végül az ember hús-vér sejtjei teljesen lecserélődnek. Természetesen nekem egyszerű ezt mondani, de ennek a pontnak az elérése a művelésben egy fokozatos és lassú folyamat. Ha a művelésed elért ehhez a ponthoz, akkor tested minden sejtjét leváltja a nagyenergiájú anyag. Gondolj bele: a tested ekkor még mindig az öt elemből tevődik össze? Még mindig a mi dimenziónkból származó anyag? Nagyenergiájú anyagból áll, ami más dimenziókból származik. A dő összetevő is egy olyan anyag, amely egy másik dimenzióban létezik. Dimenziónk időtere nem korlátozza.

A modern tudomány azt állítja, hogy az időnek mezője van. Ami nem az adott időtérben található, az nincs is azáltal az idő által korlátozva. Az időtér fogalma más dimenziókban különbözik a miénktől; hogyan tudná akkor a mi időnk más dimenziók összetevőit korlátozni? Nem tudja. Gondoljatok bele mindannyian: akkor nem léptél már túl az öt elemen? A tested akkor még mindig egy hétköznapi ember teste? Egyáltalán nem, de a hétköznapi emberek nem tudják megnevezni a különbséget. Habár a személy teste megváltozott, művelésének még nincs vége. Át kell törnie magasabb szintekre a művelésben, ezért kell a hétköznapi emberek között maradnia; az nem működne, ha az emberek nem látnák ezt a személyt.

Mi történik majd később? Ugyan a művelés során ennek az embernek minden sejtjét leváltja molekuláris szinten a nagyenergiájú anyag, az atomok mégis megtartják eredeti elrendezésüket, nem változik meg sem a molekulák elrendezése, sem az atommagok sorrendje. A sejtek molekula elrendezése olyan állapotban van, hogy a sejtek finom tapintásúak; a csontok molekula elrendezése sűrű, így a csontok kemény tapintásúak; a vérmolekulák sűrűsége pedig nagyon csekély, ezért folyadékot képez. A hétköznapi emberek kívülről nem láthatják a változásokat rajtad, mivel a sejtek molekulái megtartották eredeti felépítésüket és elrendezésüket is; szerkezetük nem változott meg. Az energia azonban belül megváltozott, ezért ez az ember ettől a ponttól kezdve nem megy át a természetes öregedési folyamaton. Nem halnak el a sejtjei, így mindig fiatal marad. A művelés során végig fiatalosan néz ki, és végül így is marad.

Természetesen a csontok ugyanúgy eltörhetnek, ha elgázol valakit egy autó; ha valaki elvágja magát egy késsel, akkor ugyanúgy vérezni fog, mert a molekulák elrendezésének sorrendje nem változott meg. Csak éppen a sejtek nem halnak el, ill. nem öregszenek természetes úton. Nem zajlik többé anyagcsere. Ezt hívjuk így: „átlépni az öt elemen”. Mi ebben a babona? Tudományosan megmagyarázható. Egyesek nem tudják ezt megmagyarázni, és találomra beszélnek csak, ezért azt mondják, hogy babonásak. Ez a mondat a vallásból származik, és nem a modern csigong által kitalált kifejezés.

Mit jelent „túllépni a három birodalmon”? Korábban említettem, hogy a gong növekedésének kulcsa a xinxingünk művelése, és a világegyetem tulajdonságaihoz való igazodás. A kozmikus tulajdonságok ekkor nem fognak korlátozni. Amint emeled a xinxinged, a dő részecskéi átváltoznak gonggá, ami fokozatosan növekszik felfelé egy magasabb szint felé, egy gong oszlopot képezve. Amilyen magas ez a gong oszlop, olyan magas az energiád szintje is. Így szól a mondás: „A Dáfá határtalan”. A Fá művelése teljes mértékben a szívedtől függ. Az, hogy milyen magasságot képes elérni a művelésed, teljes mértékben a kitartásodtól függ, és attól, hogy mennyire vagy képes elviselni a szenvedést. Ha elhasználtad a saját fehér anyagod, akkor szenvedés által át tud változni a fekete anyagod fehér anyaggá. Ha még ez sem lenne elég, akkor úgy is növelheted a gongod, hogy a nem művelő rokonok és barátok bűneit is te viseled. Ehhez az szükséges, hogy különösen magas művelési szintet érjen el valaki; egy hétköznapi embernek, aki csak most kezdi a művelést, nem szabad arra gondolnia, hogy elviselje a rokonok bűneit. Egy átlagos művelő nem tudná magát sikeresen magas szintre művelni ilyen sok karmával. Én itt csak a különböző szintek alapelveit magyarázom el.

A három birodalom, amiről a vallásban szó van, a menny kilenc vagy harminchárom szintjére vonatkozik – vagyis az Égre, a Földre és az alvilágra, beleértve minden lényt ezen a három birodalmon belül. Azt mondják, hogy az Ég harminchárom szintjén belüli összes lény átmegy a lélekvándorlás körforgásán. A lélekvándorlás azt jelenti, hogy valaki például ebben az életében ember, de a következő életében állat lesz. A buddhizmusban azt mondták: „Az életre szánt kevés időt teljesen ki kell használni. Ha nem most művelődsz, akkor mikor fogsz?” Azért, mert az állatoknak nem szabad magukat művelni és a Fát hallani; nem érhetik el a zhengguot*, még akkor sem, ha művelik magukat. Ha a gongjuk magas szintet ér el, akkor el lesznek pusztítva az Ég által. Lehet, hogy több száz év múlva sem születsz embernek, lehet, hogy ezer év múlva fogsz csak egy emberi testet kapni. Ha pedig megkapod az emberi testet, nem tudod értékelni. Ha kőként születsz újra, nem tudsz onnan kijönni talán tízezer évig sem. Ha a kő nem zúzódik szét vagy nem porlad el, soha többé nem fogsz tudni onnan kijönni. Nagyon nehéz emberi testhez jutni! Ha valakinek tényleg megadatik a lehetősége a Dáfá tanulására, akkor az az ember egyszerűen a legszerencsésebb. Emberi testet kapni nagyon nehéz – ez ezt jelenti.

A művelésnél beszélünk a szintek kérdéséről, ami teljes mértékben saját művelésedtől függ. Ha át akarsz jutni a három birodalmon, és ha a gong oszlopod nagyon magas szintre művelődött, akkor már nem törted át a három birodalmat? Ha egyesek fő lelke a meditációnál elhagyja a testet, akkor hirtelen nagyon magas szintre emelkedik. Egy tanítvány ezt írta a tapasztalatairól szóló beszámolójában: „Tanár, az Ég nagyon sok szintjéig elértem, és különböző jelenségeket is láttam”. Erre én mondtam neki, hogy emelkedjen még magasabbra. Erre ő azt mondta: „Nem tudok. Nem merek tovább emelkedni, nem tudok magasabbra jutni”. Miért? Mert a gong oszlopa csak ilyen magas, és ezt gong oszlopán ülve, emelkedve érte el. Ez a guowei, amiről a buddhizmusban beszélnek, és művelése elérte ezt a helyzetet. Azonban egy művelő guowei csúcsát még ezzel nem érte el. Folyamatosan feljebb emelkedik, és folyamatosan javít önmagán. Ha a gong oszlopod áttörte a három birodalom határát, akkor ez nem azt jelenti, hogy túl vagy a három birodalmon? Megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a vallásban említett három birodalom csak a mi kilenc fő bolygónk területén belül található. Néhányan tíz fő bolygóról beszélnek, én azt mondanám, hogy ez egyáltalán nem igaz. Megállapítottam, hogy néhány korábban élt csigong mesternek a gong oszlopa olyan nagyon magasan volt, hogy kimagaslott a Tejútrendszerünkből; ők nagymértékben túlhaladtak a három birodalmon. Most épp a „túllépni a három birodalmon” elméletéről beszéltem, ami valójában a szintek kérdése.

A törekvésről

Nagyon sok ember törekvő szívvel jön művelési helyünkre. Egyesek természetfeletti képességekre vágynak vagy csak az elméleteket szeretnék meghallgatni, mások betegségeket szeretnének gyógyítani, vagy Fálunt szeretnének – mindenféle gondolatok előjönnek. Néhányan azt mondják: „Valaki a családból nem jött a tanfolyamra. Fizetek egy kis tanfolyamdíjat, adjatok neki egy Fálunt.” Rengeteg sok időnkbe telt, sok generációba, nagyon sok évbe, amíg kifejlesztettük ezt a Fálunt. Hogy tudnál megvenni egy Fálunt egy pár jüanért*? Miért tudjuk feltétel nélkül odaadni neked? Éppen azért, mert művelni szeretnéd magad. Ezt a szívet nem lehet semmi pénzért megvásárolni. Csak akkor tudjuk ezt megtenni, ha megjelenik a Buddha természeted.

Kitartasz a törekvésed mellett, csak ezért jöttél? A Fá testem a másik dimenzióban mindenről tud, amire gondolsz. Mert a két időtér időfogalma nem azonos. Egy másik dimenzióban látni lehet, hogy a gondolat kialakulása egy meglehetősen lassú folyamat. Tudni fog mindent, még mielőtt gondolnál rá, ezért fel kell adnod minden helytelen gondolatod. A Buddha iskola hisz a sorskapcsolatban, mindannyian a sorskapcsolat miatt jöttetek ide. Ha megkapod, akkor valószínű, hogy meg is kell kapnod. Ebből kifolyólag becsülnünk kell, és nem ragaszkodni hozzá.

A korábbi vallási műveléseknél a Buddha iskola előírta az „ürességet”. Az egyénnek nem szabad semmire gondolnia, be kell lépnie az üresség kapuján. A Tao iskola pedig a „semmisségről” beszél, mintha nem létezne semmi. Az egyénnek nem szabad semmit akarnia, és nem szabad semmire törekednie. A gyakorló úgy tartja, hogy csak a művelésre kell koncentrálni, anélkül hogy arra figyelnénk, hogy mennyi gongot kapunk. Egy cél nélküli állapotban kell művelődni és gyakorolni. Ha a xinxinged művelésére koncentrálsz, akkor áttöréseket érsz el a szinteden, és mindenképpen azt kapod, amit megérdemelsz. Ha nem tudsz valamit feladni, akkor az nem ragaszkodás? Hirtelen egy ilyen magas szintű Fát tanítunk, és természetesen az elvárások is magas szintűek a xinxingeddel szemben. Ezért nem szabad törekvő szívvel jönnöd a Fát tanulni.

A helyes útra vezetünk benneteket, hogy mindenkivel szembeni kötelességünknek eleget tegyünk, és ezt a Fát alaposan el kell magyaráznunk nektek. Ha valaki az égiszemre törekszik, az önmagától eltömődik, és bezárul. Ráadásul minden természetfeletti képesség, amely a világi Fá művelése során bukkan elő, az ember hús-vér testének veleszületett ösztöne. Csak manapság nevezzük ezeket különös természetfeletti képességeknek. Kizárólag ebben a dimenzióban, az emberiség dimenziójában hatnak, és [csak itt] befolyásolják a hétköznapi embereket. Miért törekszel ilyen kis képességekre és trükkökre? Erre és arra törekszel, de miután eléred a világontúli Fát, más dimenziókban ezek nem hatnak. A világontúli Fá művelésének ideje alatt el kell dobni ezeket a természetfeletti képességeket, és egy nagyon mély térbe kell bezsúfolni megőrzésre. A jövőben csak művelési folyamatod nyilvántartására szolgálnak, és csak ilyen kis szerepet játszanak majd.

Miután valaki elérte a világontúli Fát, újra kell kezdenie a művelést. Teste egy olyan test, mely túljutott az öt elemen, amit éppen most magyaráztam el. Ez a Buddha test. Ezt a fajta testet nem Buddha testnek kell hívni? A Buddha testnek újra kell művelődnie az elejétől fogva, és újra kell fejlesztenie a természetfeletti képességeket is, amiket ekkor már nem „természetfeletti képességek”-nek hívnak, hanem „Fo Fá isteni képességei”-nek. Határtalanul hatalmasak, és minden dimenziót befolyásolnak, igazán hatni tudnak. Mi értelme annak, hogy a természetfeletti képességekre törekszel? Mindazoknak, akik a természetfeletti képességek után loholnak, nem az a szándékuk, hogy azokat a hétköznapi emberek között használják és dicsekedjenek velük? Egyébként mi másért akarnád őket? Láthatatlanok és megfoghatatlanok. Még díszítés céljából is inkább valami olyat keresel, ami jobban néz ki. Biztosan használni akarod azokat a tudatalattidban. Nem lehet úgy törekedni ezekre, mint az átlagos emberi készségekre. Ezek természetfeletti dolgok, és nem szabad a hétköznapi emberek között dicsekedni velük. A dicsekvés már önmagában is egy nagyon erős ragaszkodás, és egy nagyon rossz ragaszkodás, amelyről egy művelőnek le kell mondania. Az meg egyenesen tilos, hogy pénzt keress és gazdag legyél általuk, vagy hogy elérd [velük] a személyes céljaid a hétköznapi emberek között. Ez azt jelentené, hogy magas szintű dolgokkal zavarnád meg a hétköznapi emberek társadalmát, és [ezzel] tönkre tennéd a hétköznapi emberek társadalmát. Ezek a gondolatok még rosszabbak, ezért nem szabad ezeket önkényesen alkalmazni.

A természetfeletti képességek rendszerint két csoportnál lépnek elő: gyerekeknél és idősebb embereknél. Főleg idősebb hölgyeknél, akik rendszerint elég jól tudnak uralkodni xinxingjükön, és akiknek kevesebb ragaszkodásuk van a hétköznapi emberek között. Miután kifejlődtek a természetfeletti képességeik, könnyen tudnak magukon uralkodni, és nincs érvényesülési vágyuk sem. Miért nehéz a fiataloknak kifejleszteni természetfeletti képességeket? Mindenekelőtt a fiatalembereknél nehéz ez, mert ők céljaik megvalósítására törekednek a hétköznapi emberek társadalmában! Amint birtokában vannak a természetfeletti képességeknek, alkalmazzák is őket, hogy elérjék céljaikat. Eszközként használni ezeket céljaik megvalósítására teljes mértékben tilos, így nem is fejlődnek ki náluk a természetfeletti képességek.

A művelés nem gyerekjáték és nem is a hétköznapi emberek készsége – ez egy nagyon komoly dolog. Hogy művelni akarod-e magad, egyáltalán, hogy művelni tudod-e magad, teljes mértékben attól függ, hogy hogyan emelkedik a xinxinged. Ha egy ember az akaratosság útján tudna tényleg természetfeletti képességekhez jutni, az borzasztó lenne. Rájönnél, hogy nem is érdekelné a művelés, és nem is gondolna rá egyáltalán. Mivel a xinxingje a hétköznapi emberek szintjén van, és természetfeletti képességét akaratossága által szerezte meg, ezért lehetséges, hogy mindenféle gaztettet véghezvisz. A bankban nagyon sok pénz hever, elvenne belőle egy keveset. Az utcán elég lottózó van, megnyerné a főnyereményt. Miért nem történik ilyesmi? Egyes csigong mesterek azt mondják: „Ha valaki, anélkül hogy figyelmet szentelne a dőjére, természetfeletti képességeket kap, az könnyen tehet rosszat”. Azt mondom, hogy ez a kijelentés helytelen. Ez egyáltalán nem így van. Ha nem figyelsz a dőre és nem műveled a xinxingedet, akkor a természetfeletti képességek egyáltalán nem is fognak kifejlődni. Azok, akik jó xinxinggel rendelkeznek, saját szintjükön kapják meg a természetfeletti képességeket, de később nem tudnak magukon uralkodni és olyat tesznek, amit nem szabadna. Ilyesmi is előfordul. De ahogy valaki rosszat cselekszik, a természetfeletti képességei gyengébbek lesznek vagy elveszti őket teljesen. Ha egyszer eltűnnek, akkor örökre elvesznek, és a legrosszabb, hogy ez ragaszkodást idéz elő.

Egy csigong mester azt mondja, hogyha valaki gyakorlási útjával foglalkozik, akkor három-öt napi tanulás után már fog is tudni gyógyítani. Ez olyan, mint egy hirdetés, és csigong-kereskedőnek kellene nevezni. Gondolj bele: hétköznapi emberként, hogy tudnád mások betegségét meggyógyítani egy kevéske csí átadásával? Egy hétköznapi embernek is van csí a testében, éppúgy, mint neked. Most kezdtél el gyakorolni és csak a laogong pontod* van nyitva, amely fel tudja venni és le tudja adni a csít. Amikor mások betegségeit gyógyítod, az ő testükben is van csí, így talán ők gyógyítanak meg téged! Hogy irányíthatná egy ember csíje egy másik ember csíjét? A csí egyáltalán nem tud gyógyítani. Sőt, ha gyógyítasz, akkor a beteggel együtt egy közös mezőt képezel, amin keresztül az ő beteg csíje mind átkerül hozzád. Pontosan ugyanannyival fogsz rendelkezni, mint a beteg, habár a betegség gyökere nála van. A túl sok beteg csí téged is beteggé tehet. Amint úgy gondolod, hogy képes vagy gyógyítani, kinyitod kapuidat, és máris kezeled a betegeket. Senkit sem utasítasz vissza, és így kialakul nálad egy ragaszkodás. Milyen boldogság is az, hogy meg tudod gyógyítani mások betegségeit! Miért tudod őket meggyógyítani? Ezen még nem gondolkodtál el? Mindegyik hamis csigong mester futit* hordoz a testében. Azért, hogy higgy bennük, adnak neked egy kicsit az „üzenetekből”. Miután három, öt, nyolc vagy tíz beteget kezeltél, nem marad meg semmi belőle. Felemészti az energiát, és utána már ez a kis energia sem létezik többé. De honnan tudsz gonghoz jutni, ha te magad nem rendelkezel vele? Mi, csigong mesterek évtizedek óta műveljük magunkat. Régebben nagyon nehéz volt a Taót művelni. A művelés meglehetősen nehéz, ha nem a helyes utat követed, hanem egy mellék iskolában műveled magad kisebb utakon.

Annak ellenére, hogy azt láthatod, hogy egyes nagy csigong mesterek jól ismertek, mégis évtizedekig művelik magukat, hogy egy kis gonghoz jussanak. Te sosem művelted még magad, hogyan juthatnál gonghoz már egy tanfolyam után? Hogyan lehetséges ez? Később ragaszkodás alakul ki nálad. Amint kialakul nálad a ragaszkodás, nyugtalanná válsz, ha nem tudsz egy betegséget meggyógyítani. Mire gondolnak egyesek a gyógyítás alatt csak azért, hogy hírnevüket megőrizzék? „Hadd kapjam meg én ezt a betegséget, hogy a beteg meg legyen gyógyítva”. Ezt nem együttérzésből teszi, hírnévre és gazdagságra éhes szívét még nem tudta lecsillapítani. Együttérzés egyáltalán nem is keletkezhet nála. Attól fél, hogy elveszíti a hírnevét, inkább elkapja a betegséget, minthogy elveszítse a hírnevét. Milyen erős a hírnévhez való ragaszkodás! Nos, amint ezt kívánja, a betegség átkerül hozzá – ez tényleg megtörténik. Miközben a páciens meggyógyult, ő betegen megy haza. Miután meggyógyította betegét, ő maga szenved otthon. Azt hiszi, hogy meggyógyított egy betegséget. Ha mások csigong mesternek nevezik, végtelenül boldog, és önelégültségbe ringatja magát. Ez nem egy ragaszkodás? Ha nem tud meggyógyítani egy betegséget, teljesen levertnek érzi magát. Tehát akkor ezt nem a hírnév és a gazdagságra vágyó szív okozta? Ráadásul, páciense összes beteg csíje átkerül hozzá. Ugyan a hamis csigong mesterek megtanították neki, hogyan tisztítsa meg a testét a beteg csítől, én megmondom neked: egyáltalán nem szabadulhat meg tőle, még egy kicsit sem, mert ő maga nem rendelkezik azzal a képességgel, ami megkülönbözteti egymástól a jó és a rossz csít. Teste idővel egyre feketébb lesz belül, ez a karma.

Ha igazán elkezded művelni magad, az nehéz lesz. Mit tehetsz? Mennyi szenvedést kell elviselned ahhoz, hogy a karmát fehér anyaggá változtasd? Ez nagyon nehéz. Minél jobb egy ember alapja, annál könnyebben keletkeznek ilyen problémák. Egyesek csak arra törekednek, hogy betegséget gyógyítsanak. Ha erre törekszel, minden állat látja ezt, és rád tapadnak – ez a futi. Csak nem gyógyítani akarsz? Segíteni fog neked ebben. Persze nem ok nélkül segít neked gyógyítani. Veszteség nélkül nincs nyereség. Ez nagyon veszélyes. Végül is te idézted elő, akkor hogyan tudnád így folytatni a művelést? Az egésznek vége.

Egyes jó alappal rendelkező emberek karma ellenében elcserélik az alapjukat. Ez az ember beteg és sok karmája van. Ha egy súlyos beteget gyógyítasz meg, akkor a kezelés után nagyon betegnek érzed magad otthon. Régebben sokan éreztek így, akik gyógyítottak, miután egy beteggel foglalkoztak: a beteg gyógyulgat, te meg súlyos betegen fekszel otthon. Lassanként egyre több karma kerül hozzád, elcseréled másokkal a dőt karmára. Aki nem veszít, az nem is nyer. Annak ellenére, hogy amit kapsz az betegség, a karmáért dővel kell fizetned. Világegyetemünknek van egy alapelve: amit saját magad akarsz, abba senki sem szólhat bele, és senki sem fogja mondani, hogy jó vagy. A világegyetemnek van egy sajátos szabálya, nevezetesen: akinek több a karmája, az rossz ember. Saját alapodat elcseréled másokkal karmára. Hogyan művelődhetnél még több karmával? Teljesen tönkreteszi ez az ember az alapját. Ez nem ijesztő? A másik személy meggyógyult és jól érzi magát, te pedig otthon szenvedsz. Ha meggyógyítasz egy pár rákbeteget, a helyükbe kell lépned. Ez nem veszélyes? Ugyan sokan nem ismerik a háttérben meghúzódó alapelvet, de ez így van.

Ne tévesszen meg, hogy néhány hamis csigong mester milyen híres. Egy jól ismert ember nem feltétlenül tud jól mindent. Mit tudnak a hétköznapi emberek? Ha valamiért sokan rajonganak, akkor az emberek elfogadják azt. Ugyan látod, hogy most így cselekednek, de nemcsak másoknak ártanak, hanem saját maguknak is. Egy-két év múlva meglátod majd, milyen állapotban lesznek. Nem lehet ilyen módon kárt okozni a művelésben. A művelés gyógyít, de nem azért van, hogy gyógyítson. Ez egy magasabb rendű dolog, nem a hétköznapi emberek módszere. Az pedig egyenesen tilos, hogy önkényesen rongáld. Manapság tényleg elég sok összevisszaságot okoznak a csigong mesterek, a csigongot eszköznek használják a híressé és gazdaggá válásban. Alattomos szervezetek, melyek hatalmuk kiépítésével foglalkoznak, és többen vannak, mint az igaz csigong mesterek. Ha a hétköznapi emberek így beszélnek és így viselkednek, akkor máris hiszel nekik? Azt hiszed, hogy ilyen a csigong, de nem ilyen. Amiről én beszélek, az az igazi alapelv.

A hétköznapi emberek különböző társadalmi viszonyaikban személyes érdekeik miatt rosszat fognak tenni, és tartozni fognak másoknak. Bűnhődniük kell, hogy visszafizessék tartozásukat. Tegyük fel, hogy tetszésed szerint gyógyítasz. Hogy lenne megengedve, hogy tényleg gyógyíts? Mindenhol vannak Buddhák. Miért nem a Buddhák teszik ezt, ha ilyen sokan vannak? Milyen csodálatos is lenne, ha egy Buddha hagyná, hogy az egész emberiség kényelmesen éljen! De miért nem teszi ezt? Az embernek ki kell egyenlítenie a saját karmáját. Senki sem meri semmibe venni ezt az alapelvet. A művelés során néha előfordul, hogy egy gyakorló együttérzésből segít valakin, de az kétségtelen, hogy csupán későbbre tolja el a betegséget. Ha most nem szenvedsz, később fogsz majd szenvedni; vagy átváltoztatja a betegségedet úgy, hogy ugyan nem leszel beteg, de vagy pénzt veszítesz vagy valami baj ér. Ilyesmi megtörténhet. A karma egyszeri eltávolítása igazából csak a művelőknek tehető meg, a hétköznapi embereknek nem. Itt nemcsak iskolám alapelveit magyarázom el, hanem az egész világegyetemünk igazságát, és a művelési világ valódi tényeiről beszélek.

Itt nem azt tanítjuk meg neked, hogyan gyógyíts betegségeket, hanem a nagy útra terelünk, a helyes útra, és feljebb emelünk téged. Ezért mondom el minden tanfolyamon, hogy a Fálun Dáfá tanítványok nem gyógyíthatnak. Ha gyógyítasz, akkor nem vagy Fálun Dáfá gyakorló többé. Mivel az igaz útra terelünk téged, a világi Fá művelése során tested folyamatosan megtisztul és megtisztul és megtisztul, míg teljesen át nem változik nagyenergiájú anyaggá. Hogy tudnád magad művelni, ha még mindig azokat a fekete dolgokat gyűjtöd a testedben? Ez a karma! Teljesen képtelen leszel művelni magad. Túl sok karmával nem fogod tudni elviselni. Ha túl sokat szenvedsz, nem tudod magad művelni. Ez az alapelv. Közzé tettem ezt a Dáfát, és talán még mindig nem tudod, mi az, amit tanítottam. Ha ezt a Dáfát terjeszteni lehet, akkor van eszköz védelmére is. Ha gyógyítasz másokat, akkor a Fá testem mindent vissza fog venni, amit a művelésedhez adtam neked. Nem engedhetjük meg, hogy tönkretégy egy ilyen értékes dolgot csak a hírnév és a gazdagság miatt. Ha nem cselekszel a Fá elvárásainak megfelelően, akkor nem vagy Fálun Dáfá gyakorló. Mivel hétköznapi ember akarsz maradni, a tested állapota visszaminősül a hétköznapi emberek szintjére, és a rossz dolgok is visszakerülnek hozzád.

Tegnap az előadás után sokan azt érezték, hogy az egész testük könnyű. De pár súlyos betegséggel rendelkező ember már egy lépéssel tovább van, és tegnap óta rosszul érzik magukat. Miután tegnap eltávolítottam a rossz dolgokat a testetekből, a legtöbben könnyednek és nagyon jól érezték magukat. Kétségtelen, hogy világegyetemünkben létezik egy alaptörvény: „veszteség nélkül nincs nyereség”. Így nem távolíthatunk el számodra minden rosszat; az azonban semmi esetre sem megengedett, hogy egyáltalán ne viselj el [legalább valamennyi] nehézséget. Ez azt jelenti, hogy eltávolítottuk a betegségeidet és a rossz egészségi állapotod fő okozóit, de még mindig van egy betegség-meződ. Akinek az égiszeme alacsony szinten nyitva van, látja a testedben a rengeteg fekete csít és a zavaros, beteg csít. Ez a fekete csí koncentrált tömege nagy sűrűséggel. Ha feloszlik, szétterjed az egész testedben.

Mától kezdve néhányan fázni fognak, mint egy súlyos influenzánál, a csontok is fájhatnak. Legtöbbeteknek valahol fájdalmai lesznek, fájni fognak a lábaid, szédülni fogsz. A tested beteg részei, amikről azt hitted, hogy a csigong gyakorlása által vagy valamilyen csigong mester jóvoltából meggyógyultak, újra beteggé válnak. Ez azért van, mert az említett csigong mester nem gyógyította meg a betegségedet, hanem csak eltolta egy kicsit későbbre. Ott van, és ha nem is az adott időben, de később [biztosan] visszatér. Ki kell ásnunk, és teljesen a gyökerétől fogva kell megsemmisítenünk. Ezért úgy érezheted, hogy visszatért a betegséged. Ez a karmád alapvető eltávolításának érdekében történik. Ezért reakcióid is lesznek. Egyeseknek fizikai reakciói lehetnek – itt fáj, ott fáj – különböző fájdalmak alakulhatnak ki, ez mind természetszerű. Megmondom nektek: függetlenül attól, hogy milyen betegnek érzed magad, mindenképpen továbbra is látogatnod kell a tanfolyamot. Ahogy belépsz a terembe, elmúlik minden betegségi tüneted, semmilyen veszély sem fog fenyegetni. De egyet meg kell jegyezni mindenkinek: akármilyen „betegnek” is érzitek magatokat, remélem továbbra is jöttök a tanfolyamra. A Fát nagyon nehéz megkapni. Ha nagyon rosszul érzed magad, az azt jelenti, hogy elérted a végső pontot, és jön a fordulat. Az egész tested ki fog tisztulni, teljesen tisztának kell lennie. Eltávolítottuk a betegségek gyökerét, csak egy kis fekete csí maradt, ami majd magától előjön, hogy egy kicsit szenvedni tudj, és hogy legyen egy kis fájdalmad. Az nem lehet, hogy ne szenvedj egy kicsit sem.

A hétköznapi emberek társadalmában, az emberek között a hírnévért és a gazdagságért folytatott harcod miatt nem tudsz jól aludni, nem tudsz rendesen enni, eléggé tönkretetted már a tested. Más dimenzióból nézve már minden egyes csontod fekete. Az teljességgel lehetetlen, hogy egy ilyen testtel ne legyen semmilyen reakciód, ha véglegesen megtisztul. Reagálni fog a tested. Egyesek hányni fognak vagy hasmenésük lesz. Eddig már sok különböző helyről tették fel a tanítványok ezt a kérdést irományaikban: „Tanár, a tanfolyam után útban hazamenet végig a mellékhelyiséget kellett keresnem”. Ez azért van, mert minden belső szerved meg lesz tisztítva. Sőt, egyes emberek elalszanak, és csak a tanfolyam végén ébrednek fel. Hogy miért? Mert a fejében betegségek vannak, és ezt rendbe kell hozni. Nem tudja elviselni, ha az agyán dolgozunk, ezért bódult állapotba kell tenni, hogy ne tudjon semmiről. Ennek ellenére némelyek minden probléma nélkül hallanak engem; habár mélyen alszanak, mindent hallanak, anélkül hogy egy szót is elszalasztanának. Utána felélénkülnek, s nem lesznek álmosak, még ha két napig nem is alszanak. Különböző tünetek vannak, amiket mind rendbe kell hozni. Az egész tested meg lesz tisztítva.

Ha a Fálun Dáfá igaz művelői vagytok, és sikerül leküzdenetek a ragaszkodásaitokat, attól kezdve mindannyiótoknak reakciói lesznek. Azoknak, akik nem tudják leküzdeni a ragaszkodásaikat, – habár azt mondják, hogy leküzdötték – de mivel valójában nem tudták leküzdeni, nagyon nehéz nekik sikert elérniük. Egyesek csak később értik meg tanfolyamom tartalmát, és csak akkor kezdik majd ragaszkodásaikat elhagyni, de akkor testük meg is tisztul. Míg mások már könnyednek érzik magukat, ezek az emberek még csak most kezdik betegségük eltávolítását, és így rosszul érzik magukat. Minden tanfolyamon vannak olyan emberek, akik lemaradnak a többiekhez képest, mivel gyengébb a megvilágosodási képességük. Ezért teljesen mindegy, milyen helyzettel kerülsz szembe, mind normális. Ez a szituáció mindig előfordult, bárhol is tartottam eddig tanfolyamot. Egyesek nagyon rosszul érezték magukat, és csak ültek a széken mozdulatlanul arra várva, hogy majd én lelépek a pódiumról és kezelem őket. Ezt nem teszem. Ha egy ilyen akadályt sem tudsz legyőzni, akkor később hogyan fogod tudni művelni magad, ha még több nehézséggel kell szembe nézned? Még egy ilyen apróságot sem tudsz legyőzni? Mindenki képes rá. Ezért ne gyertek hozzám, hogy meggyógyítsam a betegségeiteket; nem fogok betegségeket gyógyítani. Már ha csak felhozod a „betegség” szót, nem vagyok hajlandó odafigyelni.

Nagyon nehéz az embereket megváltani. Az emberek öt-tíz százaléka képtelen lépést tartani a tanfolyamokon. Lehetetlen, hogy minden ember sikerrel elérje a Taót. Akkor is, ha állhatatosan tovább gyakorolsz, majd elválik, hogy sikeres leszel-e, és hogy elég elszánt vagy-e a művelésre. Lehetetlen, hogy mindenkiből Buddha legyen. Az igaz Dáfá gyakorlók ugyanezeket fogják tapasztalni azáltal, hogy ezt a könyvet olvassák, és ugyanúgy ők is mindent megkapnak majd, amit meg kell kapniuk.