Falundafa.org


Szószedet
 

Á Q (Á Kjú)
Luxun (1881–1936) egyik regényének figurája, aki mindig saját magát nyugtatgatja, főleg akkor, ha mások sértegetik.

Amitábha
[szanszkrit] Buddha, a Szukávati világ (áldott vagy tiszta föld) irányítója.

a nagy Ren (Zsen) szíve
A Ren a kozmikus alapelvek egyike, amelynek jelentése tolerancia, elfogadás, kitartás vagy eltűrés; a „nagy Ren szíve“ kifejezés a nagy kitartóerővel rendelkező szívre utal.

Arhat
[szanszkrit] Megvilágosult Lény guoweijel a Buddha iskolában, aki túljutott a „három birodalmon”.

azúra
[szanszkrit] Rosszindulatú kísértet.

Az istenek beiktatása
Ming-kori klasszikus kínai regény.

„Az út, mely szóba-fogható, nem az öröktől-való.”
Idézet a Tao Te King: Az út című kötetből, Weöres Sándor fordításában.

baihui (bájhui) pont
Akupunktúra pont a koponya csúcsán.

benti (bentí)
Szó szerint: „tulajdonképpeni test”; egy összefoglaló kifejezés az alacsonyabb szintű művelésben; a más dimenziókban lévő testekre vonatkozik, beleértve a hús-vér testet is.

Bian Que (Bien Csüe)
Egy jól ismert kínai orvos a történelemben.

bigu (bígú)
Szó szerint: „a gabona elkerülése”; egy ősi kifejezés az étel és az ital megvonására.

bivalytülökbe mászik
Egy kínai kifejezés, amely arra vonatkozik, hogy egy dolog zsákutcába ért, és nincs kiút belőle.

Bódhidharma
A csan iskola megalapítója; Indiából ment át Kínába a Déli- és Északi-dinasztiák idején (Kr. u. 420–589); élt: Kr. u. ? – 528/536.

Bodhiszattva
[szanszkrit] Egy guowei a Buddha iskolában, amely magasabb az Arhatnál, de alacsonyabb a Tathágatánál.

a Buddha szobor felszentelése
Kínaiul: 開光kaiguang (káiguáng); szó szerint: „a fény felnyitása”. Egy buddhista szertartás.

Buddha iskola csigong
A kifejezés itt a Buddha iskola művelési utakra vonatkozik.

Cao Cao (Csao Csao)
Hadvezér és császár a Han-dinasztiában (Kr. e. 206 – Kr. u. 220).

Chongqing (Csongcsing)
Kína délnyugati részének legnépesebb városa.

csí
Formátlan, testetlen anyag; Kínában az „élet energiáját” jelenti, viszont összehasonlítva a gonggal, ez a fajta energia alacsonyabb.

csigong
A hagyományos művelés modern megfelelője; hagyományos kínai gyakorlatok, amelyek az „élet energiát” vagy a csít művelik.

csing t‘u iskola (csintú)
A tiszta föld iskola.

Dáfá
A „Nagy Fá”, vagyis a „Nagy Törvény”.

Dá Ji (Dá Dzsí)
A Shang-dinasztia (Kr. e. 1765 – Kr. e. 1122) utolsó császárának gonosz ágyasa. Úgy hitték, hogy megszállta egy róka szelleme, és hogy ezzel a Shang-dinasztia bukását okozta.

Dharma
Buddha Sákjamuni tanításai.

dhjána (gyána)
Meditációs állapot.

ding (ding)
Az üresség állapota, itt: tudatos elme.


Szó szerint: „erény”, „érdem”; egyfajta fehér anyag egy másik dimenzióban.

az Ég Ősi Ura
A Három Tisztaságos (Sanqing (Száncsin) 三清), a taoizmus három legmagasabb rangú isteneinek egyike. Kínaiul: Yuanshi Tianzun 元始天尊 (Jüenső Tiáncün).

elixír
A művelő testében lévő energiacsomók, amelyek más dimenziókból származnak.

energia csatornák
A kínai orvostudományban vannak olyan csí vezetékek, amelyek az energia körforgásának bonyolult hálózatát foglalják magukba.

az esdeklés gyakorlata
Az esdeklés vagy könyörgés gyakorlata, kínaiul: zhuyou ke (dzsújó kö) 祝由科

Fajansz világ
Gyógyító Buddha világa; a fajansz (majolika) kifejezés ónmázas agyag cserépedényt jelent.


Törvény, kozmikus Parancsolat a Buddha iskolában; a buddhizmusban „Dharmá”-nak nevezik.

Fálun
A „Fá kereke”; egy intelligens lény; a Fálun Dáfá szimbóluma.

Fá test
A Fá teste, amely gongból és Fából tevődik össze.

fengsuj
Egy ősi kínai hagyomány, amely az ember és a táj közti összhang elérésére törekszik.

Fo Fá (Fó Fá)
Szó szerint: „Buddha Törvény”; a világegyetem legmagasabb igazsága.

futi (fúti)
Szellem vagy állat általi megszállottság.

gong (kun)
1. művelési energia; 2. gyakorlat, amely ezt az energiát műveli.

gongfu (kunfú)
Kínai harcművészet, más néven: wushu, ismertebb nevén: kung-fu.

gong test (kun)
Egy test, amely gongból áll.

guanding (guándin)
Beavatási szertartás, amely során a fej tetejére öntik az energiát.

Guangdong (Gvándon)
Egy tartomány Kína déli részén.

Guangxi (Gvánhszí)
Egy tartomány Kína déli részén.

Guiyang (Gvéjján)
Guizhou (Gvéjdzsoú) tartomány székhelye.

Guizhou (Gvéjdzsoú)
Egy tartomány Kína dél-nyugati részén.

Guanyin Bodhiszattva (Guánjin)
A Könyörület Bodhiszattvája.

guowei (guóvéj)
Egy személy fejlettségi szintje a Buddha iskolában, pl. Arhat, Bodhiszattva, Tatágatha, stb. (az előző fordításban ezt a kifejezést gyümölcs-helyzetként találja).

Gyémánt szútra
Egy ősi szentírás a buddhizmusban.

Han (Hán)
A legnagyobb etnikai csoport Kínában.

Han Xin (Hán Hszin)
Liu Bang vezető tábornoka a Han-dinasztiában (Kr. e. 206 – Kr. u. 220).

hegu (hőgu) pont
Akupunktúra pont a kéz hátsó részén, a hüvelykujj és a mutatóujj között.

hetu (hőtu)
Egy történelem előtti diagram, amellyel az élet rendjének változásait vélték megfejteni.

hinajána buddhizmus
Szó szerint: „kis szekér buddhizmus”.

Hua Tuo (Huá Tuó)
Egy híres orvos a Han-dinasztiában (Kr. e. 206 – Kr. u. 220); élt: Kr. u. 141-203.

huiyin (huijin) pont
Akupunktúra pont a végbél és a nemi szerv között.

hun
A buddhizmusban betiltott ételek összefoglaló kifejezése.

„információk”
Egy kifejezés, amelyet a csigong mesterek találtak fel; ha energiát vagy hasonlókat adnak le, akkor azt „információ”-nak vagy „üzenet”-nek nevezik.

Jáde császár
A kínai mitológia istensége, aki a három birodalomra ügyel; kínaiul: Yu Di (Jű Dí).

jie (dzsí)
1. a Buddhák számneve, egy nagyon hosszú időtartam, két billiárd évnek felel meg; 2. nehézségek vagy katasztrófák, amelyek egy bizonyos idő után egy embernél, egy egész társadalomban vagy egy nagyobb területen lépnek fel.

Jiang Ziya (Dzsjáng Dzöjá)
Egy Tao művelő Az istenek beiktatása című regényből, aki azt a feladatot kapja az Ég Ősi Urától, hogy adjon át titulusokat az isteneknek; a történet kb. Kr. e. a XI. században játszódik.

Ji Gong (Dzsí Gon)
Egy legendás szerzetes a déli Szong-dinasztia alatt (Kr. u. 1127–1279).

jin és jang
A Tao iskola úgy véli, hogy mindenben benne van a jin és a jang ellentétes ereje, amelyek kölcsönösen kizárják és összekapcsolják egymást, pl. a női (jin) és a férfi (jang) ellentéte.

Jinan (Dzsínán)
Shandong tartomány székhelye.

jüan
Kínai pénznem (1 jüan kb. 37 forint).

karma
[szanszkrit] Egyfajta fekete állag vagy anyag egy másik dimenzióban.

„Kifelé határtalanul nagy, befelé határtalanul kicsi”
Sákjamuni mondatának szó szerinti fordítása: „Olyannyira óriási, hogy nincs külső határa, és olyannyira apró, hogy nincs belső határa.”

kulturális forradalom
Egy kommunista mozgalom Kínában, amely lerombolta a hagyományos értékeket és a kultúrát (1966–1976).

lágy gongfu (kunfú)
a kínai harcművészetben a lágy és a kemény irányzatokról beszélünk, a lágy gongfu a belső stílusokhoz tartozik.

Lao-Ce
A Tao iskola alapítója, a Tao Te King írója, aki Kr. e. az V. vagy IV. században élt és tanított Kínában.

laogong (láogun) pont
Akupunktúra pont a tenyér közepén.

Lei Feng (Léj Fáng)
Katona, akit az 1960-as években példamutató embernek tartottak számon Kínában.

li (lí)
kínai mértékegység; 1 li = 0,5 km; a kínai nyelvben a „száznyolcezer li” egy nagyon nagy távolság köztudott kifejezése.

Li Shizhen (Lí Sőcsen)
Híres orvos a Ming-dinasztiában (Kr. u. 1368–1644); élt: 1518–1593.

Liu Bang (Lío Bán)
A Han-dinasztia első császára (Kr. e. 206 – Kr. u. 220); élt: Kr. e. 256–195.

luoshu (luósú) diagram
Egy történelem előtti diagram, amellyel az élet rendjének változásait vélték megfejteni.

Lü Dongbin (Lű Donbin)
A „Nyolc Halhatatlan” egyike a taoista művekben; élt: Kr. u. 798 – ?.

madzsong
Négyszemélyes játék, amelyet kínai dominónak is neveznek.

mahájána buddhizmus
Szó szerint: „nagy szekér buddhizmus”.

maoyou (máojo)
A test jin és jang oldalának határvonala.

Maudgaljájana
Sákjamuni tíz fő férfi tanítványának egyike; kínaiul: Mujianlian (Múdzsianlián).

megvilágosodás
Kínai megfelelője: 悟wu (vú), melynek szó szerinti jelentése: ráébredés, tudatosság vagy felfogás. A nyugati nyelvekben használatos megfelelőjével fordítottuk ezt a kifejezést.

mingmen pont
Szó szerint: „az élet kapuja”; akupunktúra pont a második és harmadik ágyékcsigolya között.

Nanjing (Náncsin)
Jiangsu (Csánszú) tartomány székhelye.

„Nagyon könnyű idetessékelni egy halhatatlant, de nagyon nehéz őt elküldeni.”
Egy kínai kifejezés, amit egy olyan helyzet leírására használnak, amelybe nagyon könnyű beleesni, de nagyon nehéz onnan kijönni.

nirvána
[szanszkrit] A szerzetesek halála; elhagyni az emberi világot a hús-vér test nélkül; Buddha Sákjamuni iskolájában a művelés beteljesítésének módszere.

niwan (níván)
A tobozmirigy taoista megfelelője.

nyolc trigram
A Változások Könyvéből származó kifejezés; egy történelem előtti diagram, amellyel az élet rendjének változásait vélték megfejteni.

Qianmen (Csíenmun)
Az egyik legnagyobb bevásárlónegyed Pekingben.

qimen (csímen) iskola
Szó szerint: „szokatlan” vagy „különleges iskola”.

Qingdao (Csindáu)
Kikötőváros a Shandong (Sándong) tartományban.

Qin Hui (Csin Hvéj)
Egy hűtlen miniszter a déli Szong-dinasztiában (Kr. u. 1127–1279).

Qiqihar (Csicsihár)
Egy város Kína északkeleti részén.

Ren (Zsen)
Tolerancia, elfogadás, kitartás, eltűrés, türelem; a kozmikus tulajdonságok egyike.

Shan (Sán)
Irgalmasság, könyörületesség, jószívűség, együttérzés; a kozmikus tulajdonságok egyike.

shangen (sángun) pont
Akupunktúra pont a szemöldökök között.

Shen Gongbao (Sun Gonbáó)
Egy Tao művelő Az istenek beiktatása című regényből, ahol Jiang Ziya tanítványtársa.

Shenxiu (Sunhszú)
A csen buddhizmus északi iskolájának alapítója a Tang-dinasztiában.

shichen (sícsen)
Régi kínai időegység.

shishen (sísen)
A fő lélek taoista megfelelője.

sorskapcsolat
Egy alkalom, amely során két fél összetalálkozik vagy együtt van, és amely egy vagy több kapcsolatra vagy viszonyra vezethető vissza a korábbi életben; kínaiul: 緣份 yuanfen (jüenfen).

Sun Simiao (Szun Szimiáó)
Híres orvos a Tang-dinasztiában (Kr. u. 618–907); élt: Kr. u. ~ 581–682.

szellemi civilizáció
Egy népszerű kifejezés a mai Kínában, amely az emberi értelem és erkölcs emelkedésére utal. Kínában az „anyagi civilizáció“ kifejezés ellentétének számít.

Szun Vu-kung
A Majomkirály, a Zarándokút nyugatra című regény egyik hőse, amit Wu Cheng’en írt a Ming-dinasztiában (Kr. u. 1368–1644).

Szukávati világ
A nyugati Paradicsom, amelyet Áldott vagy Tiszta Földnek is neveznek; Buddha Amitábha vezetése alatt álló égi világ.

tajcsi
A Tao iskola szimbóluma, a nyugat számára a „jin és jang szimbólumaként” ismert.

Taiyuan (Tájjüen)
Shanxi (Sánhsző) tartomány székhelye.

Tangshan (Tánsán)
Egy város a Hebei tartományban.

tanzhong (táncson) pont
Akupunktúra pont a mellkas közepén.

Tao
1. az út;
2. taoizmus;
3. a Tao, a legmagasabb igazság, amelyről a Tao iskolában beszélnek;
4. a Tao, egy ember, aki a Tao iskolában Taóvá vált.

Tao iskola csigong
A kifejezés itt a Tao iskola művelési utakra vonatkozik.

Tathágata
[szanszkrit] Egy megvilágosult lény guoweijel a Buddha iskolában, szintje a Bodhiszattva és az Arhat szintje felett található.

telekinézis
A tárgyak érintés nélküli, vagyis az akarattal történő mozgatásának a képessége.

tianzi (tiáncö) karóállás
A karóállás egy formája a Tao iskolában.

t‘ien t‘ai (tien táj) iskola
A mennyei terasz iskola.

tízirányú világ
A világegyetem buddhista megfelelője.

Uppalavanna
Sákjamuni tíz fő női tanítványának egyike; kínaiul: Lianhuase.

Változások Könyve
Egy ősi kínai könyv a jóslásról a Zhou-dinasztiából (Dzsoú) (Kr. e. 1100 – Kr. e. 221).

világi Fá
Shi-Jian-Fá, ejtsd: Ső-Tyien-Fá.

világontúli Fá
Chi-Shi-Jian-Fá, ejtsd: Csú-Ső-Tyien-Fá.

Wuhan (Wuhán)
Hubei tartomány székhelye.

Xi Wangmu (Hszí Váng Mú)
A Nyugat Anyakirálynője; egy kínai istenség az ókorból a Tao iskolában; a legmagasabb női istenség a három birodalomban.

Xinjiang (Hszindzsián)
Egy tartomány Kína észak-nyugati területén.

xinxing (hszinhszing)
„A szív természete”, „a szív minősége”; morális karakter.

xiu lian (hsziú lien)
Művelés; szó szerint: „xiu”: művelődni, javulni; lian”: nemesíteni, finomítani, gyakorolni.

yuzhen (jűcsen) pont
Akupunktúra pont a fej hátsó felén.

zárira
Gömbalakú dolgok, amelyek egy szerzetes vagy egy szerzetesnő hamvasztása után maradnak meg.

Zhang Guo (Dzsán Guó) Mester
A „Nyolc Halhatatlan” egyike a taoista művekben, állítólag több száz éves volt, Kr. u. 700 körül élt.

Zhen (Dzsen)
Igazság, igazságosság, őszinteség, az Igaz; a kozmikus tulajdonságok egyike.

Zhen-Shan-Ren
A világegyetem legmagasabb szintű tulajdonságai; szó szerint: „Őszinteség, Jóság, Tolerancia”.

zhengguo (dzsenguó)
A guowei elérése a Buddha iskolában.

Zou Huo Ru Mo (Dzou Húó Ru Mó)
Szó szerint: „tüzet csinálni és a démoni utat követni”; ezt az állapotot „csigong deviáció”-nak nevezik az orvostanban, értelemszerűen „művelési tébolynak” fordítottuk.